Переосмислення традицій «сімейної хроніки» в романі Роже Мартен дю Ґара «Родина Тібо»

  • V. B. Borenko ПВНЗ Буковинський університет
Ключові слова: «сімейна хроніка», сімейний роман, цикл романів, роман-ріка, «roman-fleuve»

Анотація

Досліджено жанрові новації Р. Мартен дю Ґара в царині жанру «сімейної хроніки». Основну увагу приділено з’ясуванню особливостей «Родини Тібо» як «сімейного» різновиду «роману-ріки» («roman-fleuve»).

Посилання

Гальперина Е. Семья Тибо [пер. с франц. М. Ваксмахера, Г. Худадовой, Н. Рыковой] // Роже Мартен дю Гар. Семья Тибо. – Т. 1. – М. : Правда, 1987. – 640 с.

Симонова Л. А. Трилогия Э. Базена «Семья Резо» в контексте французского семейного романа : дис. на соискание уч. степ. канд. филол. наук : 10.01.03 / Лариса Алексеевна Симонова. – М., 2005. – 268 с.

Baty-Delalande H. Canaliser le roman-fleuve : Les Thibault de Roger Martin du Gard / Hélène Baty-Delalande // Fabula. – 2007. – 30 octobre.

Correspondance André Gide – Roger Martin du Gard, 1935-1951 / [introduction par Jean Delay]. – Paris : Gallimard, 1968. – Vol 1. – 1968. – 732 p.; Vol. 2. – 1968. – 571 p.

Gard R. Martin du. Correspondance generale / Roger Martin du Gard. – Tome VI. 1933-1936. – Gallimard, 1990 – 760 р.

Leblond A. Poétique du roman-fleuve. De Jean-Christophe à Maumort : Thèse de doctorat : Littérature française : Paris 3 : 2010 [Електронний ресурс] / Aude Leblond ; sous la direction de Alain Schaffner; режим доступу до джерела: http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00714

Як цитувати
Borenko, V. B. (1). Переосмислення традицій «сімейної хроніки» в романі Роже Мартен дю Ґара «Родина Тібо». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(2). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/45