Урбаністичний простір Нью-Йорка в категоріях американського образу світу (на матеріалі новелістики О’Генрі)

  • A. S. Goncharenko Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: американська урбанія, американський образ світу, національна ідентичність, концепт міста, культура, Нью-Йорк, «ідеальне місто», Новий Ханаан

Анотація

Розглянуто філософські, соціо культурні, літературні та архітектурні особливості американської урбанії як однієї з ключових компонент американського образу світу. Матеріалом для аналізу обрана новелістика американського письменника кін. 19-го поч. 20 го ст. О. Генрі.

Посилання

Вайль П. Гений места / Петр Вайль; послесловие Льва Лосева. – М. : Астрель: CORPUS, 2011. – 448 с.

Лотман Ю. М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города / Ю. М. Лотман // Избранные статьи : в 3-х т. – Т. 2. – Таллин, 1992. – С. 9 – 22.

Степанова Г. А. Місто на межах : естетичні грані образу в літературі перехідних епох / Г. А. Степанова // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і Літературознавство. Міжвузівський збірник наукових статей, присвячений Міжнародній науковій конференції „Місто як текст”: літературні проекції”. 10 – 11 вересня 2009 р. – Вип. ХХІІ. – Бердянськ : Вид-во БДПУ, 2009. – С. 61 – 71.

Уваров М. С. Поэтика Петербурга: очерки по философии культуры / М. С. Уваров – СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011. – 252 с.

Akkerman A. Femininity and masculinity in city-form: Philosophical urbanism as a history of consciousness [Електронний ресурс] / A. Akkerman // Human Studies. – 29(2), 2006. – PP. 229 – 256. – Режим доступу: http://homepage.usask.ca/~akkerman/papers/humast_2006.pdf

Akkerman A. Gender myth and the mind-city composite: from Plato’s Atlantis to Walter Benjamin’s philosophical urbanism [Електронний ресурс] / A. Akkerman // Springer Science+Business Media B.V., GeoJournal., 2012. – Режим доступу: http://homepage.usask.ca/~akkerman/papers/geojournal.pdf

Akkerman A. Philosophical urbanism and deconstruction in city-form: an environmental ethos for the 21st century [Електронний ресурс] / A. Akkerman, The structurist 43/44, – 2003/2004. – PP. 48 – 53. – Режим доступу: https://homepage.usask.ca/~akkerman/geog346/struct04_48_53.pdf

Akkerman A. Urban planning in the founding of Cartesian thought [Електронний ресурс] / A. Akkerman // Philosophy & Geography. – Saskatoon, VOL. 4, NO. 2, 2001. – PP. 141 – 167. Режим доступу: http://homepage.usask.ca/~akkerman/papers/pandgeo_2001.pdf

Akkerman A. Urban void and the deconstruction of neo-platonic city-form [Електронний ресурс] / A. Akkerman // Ethics, Place and Environment. – 12(2), 2009. – PP. 205 – 218. – Режим доступу: http://homepage.usask.ca/~akkerman/papers/epe_2009.pdf

Castello L. City & time and places: bridging the concept of place to urban conservation planning [Електронний ресурс] / L. Castello – 2006. – PP. 59–69. Режим доступу: http://www.ct.ceci-br.org

de Certeau M. The Practice of Everyday Life / M. de Certeau, Berkeley : University of California Press, 1988. – 229 p.

Lynch K. The Image of the City / K. Lynch, Cambridge : MA, MIT, 1960. – 201 p.

Miles M. Art, Space and the City. Public art and urban futures / M. Miles – London : Routledge, 1997. – 161 p.

O. Henry. Short Stories [Електронний ресурс]: Literature Collection / O. Henry - Режим доступу: http://www.literaturecollection.com/a/o_henry/58/

Park R.E. The City: suggestions for the investigation of human behaviour in the city environment / R. E. Park, Chicago : University of Chicago Press, 1967. – PP. 577 – 612.

Sennett R. The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities / R. Sennett – New York : Norton, 1992. – 288 p.

Short J. R. Imagined Country / J. R. Short – London : Routledge, 1991. – 253 p.

Wolff K. The Metropolis and Mental Life by Georg Simmel. The Sociology of Georg Simmel / K. Wolff, New York: Free Press, 1950. – pp. 409 – 424

Як цитувати
Goncharenko, A. S. (1). Урбаністичний простір Нью-Йорка в категоріях американського образу світу (на матеріалі новелістики О’Генрі). Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(2). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/40