Проблема интертекстуальности в постмодернистском и «традиционном» романах XX века

  • S. N. Filiushkina Voronezh State University (Russia)
Ключові слова: алюзії, цитати, інтертекстуальність, авторська позиція, саморефлексія, гра з читачем, постмодернізм, реалістична традиція

Анотація

Розглянуто проблему інтертекстуальності у реалістичній літературі ХХ ст. (на прикладі Грема Гріна) та у творах постмодерністів. Хоча і в тому, і в іншому випадках використання алюзій, цитат та в цілому «чужого слова» підпорядковано затвердженню авторської позиції в романі, у постмодерністів інтертекстуальні зв’язки слугують передусім створенню тексту як такого, тексту, котрий характеризується саморефлексією та грою з читачем.

Посилання

Грин Г. Собр. соч. в 6 т. / Г. Грин. – М. : Худож. лит., 1992–1996. – Т. 2, 1993.

Грин Г. Наш человек в Гаване. Тихий американец / Г. Грин. – М. : ИЛ, 1959. (Перевод «Тихого американца», сделанный для этого издания Е. Голышевой и Б. Изаковым, представляется нам предпочтительней, чем тот, который включен в шеститомник).

Новиков В. И. Постмодернизм и культура. Материалы «круглого стола» / В. И. Новиков // Вопросы философии. – 1993. – № 3.

Як цитувати
Filiushkina, S. N. (1). Проблема интертекстуальности в постмодернистском и «традиционном» романах XX века. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/4