Образ поэта в повести Г. Джеймса «Aspern Papers»

  • Yu. Yu. Artekha Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: літературознавчий пошук, листи, вікторіанський письменник, Генрі Джеймс, А. С.Байєтт, мистецтвоцентризм

Анотація

Розглянуті ключові моменти повісті Г. Джеймса «Aspern Papers», проаналізований образ вигаданого поета Дж. Асперна та його можливих історичних прототипів, виявлені елементи історіографічності у нарративі, а також проведена параллель з романом А. С. Байєтт «Posession». У статті співставляються представлені в «Aspern Papers» та «Posession» історії вигаданих поетів-вікторіанців, а також особливості авторського представлення цих історій.

Посилання

Душинина Е.В. Визуальные искусства и проза Генри Джеймса. Автореф. дис. … канд.филол.н. – Иваново, 2010.

Елистратова А. Предисловие // Джеймс Г. Повести и рассказы. - М., 1973.

James H. The Aspern papers. – N.Y.: Dover Publications, 2002.

Byatt A.S. Posession. – L.: Penguin books, 1990.

Як цитувати
Artekha, Y. Y. (1). Образ поэта в повести Г. Джеймса «Aspern Papers». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(2). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/39