Особенности взаимоотношений мужских и женских персонажей в повести Н. В. Гоголя «Вий»

  • T. P. Vorova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: чоловіча / жіноча модель поведінки, психотип особистості персонажа

Анотація

Досліджуються деякі аспекти матеріального / містичного світів у повісті М. В. Гоголя «Вій». Аналізується можливий перехід з одного світу до іншого, який супроводжується незвичайними виявами почуттів. Вивчаються особливості поведінки героїв гоголівського твору, які відображають фоновий психотип особистості.

Посилання

Гарин И. И. Загадочный Гоголь / И. И. Гарин. – М. : Терра Кн. Клуб, 2002. – 638 с.

Гоголь Н. В. Вечера на хуторе близ Диканьки // Гоголь Н. В. Собр. соч. : В 6 т. – М. : Худож. лит-ра, 1959. – Т. 1 – 368 с.

Гончаров С. А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте : моногр. / С. А. Гончаров. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 1997. – 340 с.

Ефимова Е. С. Страх и дерзновение Хомы Брута : к изучению повести «Вий» / Е. С. Ефимова // Литература в школе. – 1994 – № 1. – С. 40–77.

Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме / Ю. В. Манн. – М. : Худож. лит-ра, 1978. – 398 с.

Раокриом. Ведическая магия : Белая магия Второго круга и основы Теургии. Мистический фольклор / Раокриом. – К. : Ника-центр, 2006. – 208 с.

Як цитувати
Vorova, T. P. (1). Особенности взаимоотношений мужских и женских персонажей в повести Н. В. Гоголя «Вий». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/32

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають