Сучасні перекладацькі інтерпретації поезії Вордсворта «Personal Talk»

  • M. M. Buslov Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Вордсворт, переклад, поезія, романтизм

Анотація

Проводиться порівняльний аналіз сучасних перекладів поезії Вордсворта «Personal Talk».

Посилання

Жаткин Д. Н. Баллада В. Вордсворта «We are Seven» в русских переводах / Д. Н. Жаткин, А. А. Рябова // Вестник Москов. гос. обл. ун-та. Сер. «Русская филология». – 2005 – № 5. – С. 66–71.

Жаткин Д. Н. Восприятие И. И. Козловым творчества В. Вордсворта и С.-Т. Кольриджа / Д. Н. Жаткин, С. В. Бобылева // Вестник Бурят. гос. ун-та. – 2008. – № 10. – С. 235–239.

Кружков Г. М. Англасахаб. 115 английских, ирландских и американских поэтов / Г. М. Кружков. – Псков, 2002.

Кружков Г. М. Пироскаф: Из английской поэзии ХІХ века / Г. М. Кружков. – СПб., 2008.

Wordsworth W. Lyrical Ballads / W. Wordsworth / [2 ed]. – L., 1802.

Режим доступу: http://kruzhkov.net/

Режим доступу: www.pushkininbritain.com/

Як цитувати
Buslov, M. M. (1). Сучасні перекладацькі інтерпретації поезії Вордсворта «Personal Talk». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/31