Діалог Богородиці та людини у системі координат барокової унійної літератури XVIII століття

  • O. V. Pitiur Київський університет імені Бориса Грінченка
Ключові слова: Богородиця, образ, розум, серце, молитва, бароко

Анотація

Розглянуто художній образ Богородиці у контексті чуттєвого досвіду людини. Сприйняття іконічного образу Богородиці відбувається через систему фізичних відчуттів та молитовних практик, що актуалізує різні концепти Богородиці, які синтезують західну і східну моделі культури. Визначено місце «розуму» і «серця», що виступають системами координат тексту, створеного василіянами – представниками унійної літератури на території України XVIII століття.

Посилання

Бычков В. В. Образ как категория византийской эстетики / В. В. Бычков // Византийский временник. – Т. 34. – 1973. – С. 151–168.

Гора Почаевская. – Почаїв : Друкарня Успенського монастиря, 1793. – 99 арк. 40 c. 3. Ісіченко І. Історія української літератури: епоха Бароко (XVII–XVIII ст.) : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / І. Ісіченко. – Львів : Святогорець, 2011. – 568 с.

Макаров А. Світло українського бароко / А. Макаров. – К. : Мистецтво, 1994. – 228 с.

Позов А. Логос-медитация древней церкви / А. Позов. – Воронеж : Изд-во НПО «Модек», 1996. – 184 с.

Почаївська Свято-Успенська Лавра – найбільша святиня історичної Волині : зб. матер. богослов. наук.-практ. конф., присвяч. 450-річчю принесення на Волинь Почаївської чудотворної ікони Божої Матері та 350-річчю прославлення нетлінних мощей преподоб- ного Іова Почаївського. – Луцьк : ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2009. – 124 с.

Прокопович Ф. Філософські твори : в 3 т. / Ф. Прокопович. – Т. 1. Про риторичне мистецтво… Різні сентенції. – К. : Наукова думка, 1979. – 511 с.

Степовик Дм. Історія української ікони Х–ХХ століть / Дм. Степовик. – К. : Либідь, 1996. – 440 с.

Як цитувати
Pitiur, O. V. (1). Діалог Богородиці та людини у системі координат барокової унійної літератури XVIII століття. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/28