Постмодерністська деконструкція імперського модусу в романі А. Бруснікіна «Герой іншого часу»

  • O. I. Romanova Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: інтертекстуальність, постмодерністська деконструкція, колоніальний дискурс, імперський модус

Анотація

У статті розглядається зміст і функції літературних алюзій, цитат, підкреслено відомі сюжети, герої, образи в романі А. Бруснікіна «Герой іншого часу».Дія роману розгортається в рамках «Кавказького Тексту», експліцитно позначеного в відсиланнях-епіграфах до творів Бестужева-Марлинського, Пушкіна, Лермонтова, Л. Толстого.Автор транслює сюжет лермонтовського роману «Герой нашого часу», але зосереджує свою увагу не на фігурі головного героя ‑ Печоріна, а на подіях війни на Кавказі 1817‑1864 років і тільки з ними пов'язує найважливіші екзистенційні питання, які стоять перед особистістю, ‑ моральність, порядність, справедливість, патріотизм, відповідальність, любов, свобода, влада, смерть, державність. У романі А. Бруснікіна «Герой іншого часу» постмодерністська гра з цитатами обертається політичним засобом деконструкції імперського модусу колоніальної політики Росії.

Посилання

Бестужев-Марлинский А. А. Аммалат-бек// А. А. Бестужев Марлинский, Сочинения в 2-х томах. – М.: Художественная литература, 1981. Т. 1. С. 347–450.

Брусникин А. О. Герой иного времени: [роман] / Анатолий Брусникин. – М.: АСТ: Астрель, 2010. – 414 с.

Гордин Я. Декабристы и Кавказ. Имперская идеология либералов // Империя и либералы. – СПб. 2001. – С. 40–63.

Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 2 т. / М. Ю. Лермонтов ; [сост. и комм. И. С. Чистовой] . – М. : Правда, 1990.

Маканин В. С. Кавказский пленный : [сборник] / В. С. Маканин; предисл. Н. Иванова. – М. : Панорама, 1997.– 476 с.

Покровский Н. И. Кавказские войны и имамат Шамиля. – М.: РОССПЭН, 2000. – с. 282–283.

Пушкин А. С. Полное собрание сочинений, 1837—1937: В 16 т. / А. С. Пушкин; [ред. комитет: М. Горький, Д. Д. Благой и др.] – М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1937–1959.– Т.2.

Толстой Л. Н. Хаджи-Мурат // Л. Н. Толстой. Собрание сочинений в 22 тт. / под ред.: М. Б. Храпченко [и др.]; – М.: Художественная литература, 1983. – Т. 14. – С. 22–136.

Урушадзе А. Кавказская война. Семь историй / А. Урушадзе. – М.: Новое литературное обозрение, 2018. – 458 с.

Чхартишвили Г. Ш. Проект «Авторы»: Анатолий Олегович Брусникин [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://echo.msk.ru/blog/b_akunin/848329-echo/

Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. / А. Эткинд. – М.: Новое литературное обозрение, 2013. – 448 c.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Romanova, O. I. (2018). Постмодерністська деконструкція імперського модусу в романі А. Бруснікіна «Герой іншого часу». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 1(22). https://doi.org/10.15421/361824