Правда неможливого: текст як свідчення (testimonial literature) в сучасній американській літературі

  • T. V. Mykhed Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ключові слова: література свідчення, література США, травма, ідіом, ретро-контакт, ідентичність, Ітіс

Анотація

Об’єктом аналізу обрано літературу свідчення, що, сформована на пограниччі фікшн – нон-фікшн, набула популярності з другої половини ХХ ст.. Актуалізована студіями травми, література свідчення стала спробою рефлексії жертв-свідків травматичного досвіду, що, пережитий і засвоєний на особистісному рівні, постає як сегмент колективної пам’яті – засадничої для формування національної ідентичності. Література свідчення розуміється як індикатор політичних і моральних змін, тих трансформацій, яких зазнало суспільство у ставленні до події, а також як своєрідна форма моральної компенсації. Література свідчення, народжена з імперативу – «світ повинен про це знати», за своєю природою тяжіє до постійного збурення суспільної свідомості, що з часом виснажується. Її перше й головне завдання – поновлення відчуття моральної відповідальності і намагання пробудити людяне ставлення до тих маргіналізованих груп, яким у цьому відмовляють або існування яких ігнорують. Для свідка, на відміну від історика, який, зафіксувавши подію, власне герметизував її, подія триває, вона принципово не може завершитися, її час – постійно теперішній, незакінчений. Сьогодні свідчення – це один з посутніх сегментів політичного життя, запитана тема філософських студій, популярна форма митецьких акцій і специфічний літературний жанр, спроба систематизації якого здійснена на матеріалі сучасної літератури США.

Посилання

Agamben G. The Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive [Text] / Giorgio Agamben. – N. Y.: Zone Books, 1999. – 175 p.

Beverley J. Testimonio – On the Politics of Truth [Text] / John Beverley. – Minneapolis, L.: University of Minnesota Press, 2004. – 236 p.

Felman Sh. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History [Text] / Shoshana Felman, Dori Laub. – N. Y., L.: Routledge, 1992. – IX, 294 p.

Wiesel E. The Holocaust as a Literary Inspiration [Text] / Elie Wiesel // Dimensions of the Holocaust / [ed. Elliot Leifkovitz]. – Evanston: Northwestern University Press, 1977. – P. 65-76.

Wieviorka A. L'Ère Du Témoin [Text] / Annette Wieviorka. – Paris: Hachette Littératures, 2009. – 185 p.

Як цитувати
Mykhed, T. V. (1). Правда неможливого: текст як свідчення (testimonial literature) в сучасній американській літературі. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/203