«Две стороны горы». Поэтика рассказа Элис Манро “The Bear Came Over the Mountain”

  • M. V. Borysenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: англо-канадська література, оповідання, поетика, образ гори, амбівалентність

Анотація

Аналізується образно-символічний план оповідання англо-канадської письменниці, лауреата Нобелівської премії 2013 р., Еліс Манро “The Bear Came over the Mountain”. Було зроблено спробу розкрити художні та змістові акценти центрального образу-символу – гори у творі «майстра сучасного оповідання», за визначенням Нобелівського комітету. Символічний зміст цього образу походить з міфології та вірувань багатьох народів світу. Основоположним є зображення гори з її «двума сторонами» як дороги, шляху до піку можливостей і дороги, шляху донизу ‑ результату втрати цих можливостей. Шлях нагору найчастіше символізує шлях до глибин власної життєвої історії, до психології взаємовідносин між людьми. Усі ці змістові відтінки символіки образу знаходимо в оповіданні Е. Манро, в якому є, безсумнівно, і свій зміст. Героям твору Е. Манро доводиться здійснити свій шлях, щоб побачити «іншу сторону гори». Цей шлях виявився зануренням у психологію взаємовідносин на різних етапах життя. Хвороба головної героїні стала «вершиною гори», тією ключовою подією, що дозволила інакше оцінити себе та події, що відбуваються довкола, побачити «іншу», невидиму сутність буття.

Посилання

Матуева А. Б. Этнокультурные традиции в освоении образов мировой горы и мирового древа в бурятской поэзии / А. Б. Матуева // Вестник Бурятского государственного университета. – 2010. – № 10. – С. 21–25. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/etnokulturnye-traditsii-v-osvoenii-obrazov-mirovoy-gory-i-mirovogo-dreva-v-buryatskoy-poezii

Седова Е. С. Символизм анималисического образа в рассказе Э. Манро «Беглянка» / Е. С. Седова // Язык. Культура. Коммуникации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://journals.susu.ru/lcc/article/view/410/556.

Фелосюк О. А. Элис Манро: «Людские жизни… – глубокие пещеры, застланые кухонным линолеумом» / О. А. Федосюк // Канадский ежегодник. – 2014. – № 18. – С. 139-144.

Энциклопедия символики и геральдики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.symbolarium.ru/index.php/

Bosman J. Alice Munro Wins Nobel Prize in Literature / J. Bosman // The New York Times. – Access mode: http://www.nytimes.com/2013/10/11/books/alice-munro-wins-nobel-prize-in-literature.html.

Englund P. Award Ceremony Speech / P. Englund // Nobelprize.org. The Official Web Site of the Nobel Prize. – Access mode: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/2013/presentation-speech.html.

Munro A. The Bear Came Over the Mountain / A. Munro // The New Yorker. – Access mode: http://www.newyorker.com/magazine/2013/10/21/the-bear-came-over-the-mountain-2.

The Bear Went Over the Mountain. Traditional Children's Song Lyrics and Sound Clip. – Access mode: http://www.songsforteaching.com/folk/thebearwentoverthemountain.php

Ventura H. The Skald and the Goddess: Reading “The Bear Came Over the Mountain” by Alice Munro / H. Ventura // Journal of the Short Story in English. – Access mode: https://jsse.revues.org/1121#bibliography.

Як цитувати
Borysenko, M. V. (1). «Две стороны горы». Поэтика рассказа Элис Манро “The Bear Came Over the Mountain”. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/200