Жанрова специфіка драми-приквелу

Ye. M. Vasyliev

Анотація


Розглянуто поширений у сучасній драматургії жанр драми-приквелу. Прослідковано історію приквелу в світовій літературі (від давньогрецької поеми «Кіпрії» до роману Дж. Апдайка «Гертруда і Клавдій»). Проаналізовано функціонування і риси поетики драми-приквелу в таких авторів, як Е. Олбі («Домашнє життя»), Л. Петрушевська («Гамлет. Нульова дія»), Д. Бавільський («Читання карти навпомацки»). Визначено жанрові особливості п’єси-приквелу щодо сюжетно-фабульних, хронотопних, персоносферних взаємин із прототекстом.


Ключові слова


сучасна драматургія; жанри драматургії; приквел; драма-приквел; жанрова специфіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Бавильский Д. Чтение карты наощупь [Електронний ресурс] / Дмитрий Бавильский. – Режим доступу: http://www.vavilon.ru/metatext/mj55/bavilsky.html

Канова Г. «Вдома в зоопарку» Едварда Олбі у дзеркалі літературної віоленсології / Галина Канова // Мовні і концептуальні картини світу. – Випуск 38. – К., 2011 – С. 289–294.

Климова Т. Гамлет Л. Петрушевской в контексте роковых вопросов современности / Т. Ю. Климова // Вестник Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2010. – № 19. – С. 69–75.

Козинцев Г. Наш современник Вильям Шекспир: Издание 2-е / Григорий Михайлович Козинцев – М.-Л.: Искусство, 1966. – 352 с.

Петрушевская Л. Гамлет. Нулевое действие / Людмила Стефановна Петрушевская // Измененное время: рассказы и пьесы. – СПб.: Амфора; ТИД Амфора, 2005. – С. 256–279.

Торкут Н. Роман Дж. Апдайка «Гертруда і Клавдій» як літературна проекція Шекспірового «Гамлета» [Електронний ресурс] / Н. М. Торкут, Д. М. Лазаренко. – Режим доступу: // http://shakespeare.zp.ua/texts.item.298/

Чудаков А. «Неприличные слова» и облик классика: О купюрах в изданиях писем Чехова / А. П. Чудаков // Литературное обозрение. – 1991. – № 11. – С. 54 – 56.

Шамина В. Шекспировские римейки в современной русской драме / В. Б. Шамина // Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica. – Zeszyt specjalny. – 2013. – S. 115–124.

Albee E. At Home At the Zoo / Edward Albee. – N. Y., 2008. – 47 p.

Testimony: The Memoirs of Dmitri Shostakovich as Related to and Edited by Solomon Volkov / Dmitri Shostakovich. – N.Y.: Limelight editions, 2004. – 292 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.