Функції концепту «кохання» у розкритті жіночих образів (на матеріалі роману Ґ. Ґ. Маркеса «Кохання під час холери»)

  • M. S. Obykhvist Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Ключові слова: Ґ. Ґ. Маркес, концепт, «кохання», фемінний, жіночий, феміністичний

Анотація

У статті розглядається проблема розкриття жіночих образів у романі Ґ. Ґ. Маркеса «Кохання під час холери». На прикладі героїнь роману та через аналіз їхнього ставлення до концепту «кохання» виокремлюються «жіночі», «феміністичні» та «фемінні» риси, що дозволяє проаналізувати актуалізацію жіночих образів. Творчість Ґ. Ґ. Маркеса займає провідне місце у сучасній латиноамериканській літературі, проте його роман «Кохання під час холери» мало досліджений в українському літературознавстві. Таким чином, стаття покликана сприяти поглибленню вивчення доробку Ґ. Ґ. Маркеса.

Посилання

Андрійченко Ю. В. Мовні особливості вираження емотивності у творчості Ґ. Ґ. Маркеса [Електронний ресурс] / Юлія Валеріївна Андрійченко // автореферат. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: http://disser.com.ua/content/351795.html.

Валлерстайн Д. Психологические задачи брака [Електронний ресурс] / Джудит Валлерстайн. – 1995. – Режим доступу до ресурсу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Article/Val_PsZadBrak.php.

Казанкова К. В. Фольклорно-мифологический аспект творчества Габриэля Гарсиа Маркеса [Електронний ресурс] / Ксения Васильевна Казанкова // автореферат. – 2011. – Режим доступу до ресурсу: http://www.dissercat.com/content/folklorno-mifologicheskii-aspekt-tvorchestva-gabrielya-garsia-markesa.

Літяга В. В. Поняття "концепт" у парадигмі сучасних лінгвістичних досліджень / Владислава Владиславівна Літяга. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2013. – №46. – С. 48–50.

Маркес Г. Г. Любовь во время чумы / Габриэль Гарсиа Маркес. – Москва: Звезда, 2009. – 400 с.

Плужникова К. Н. Эволюция поэтики чуда в творчестве Габриэля Гарсиа Маркеса в 1990-2000-х гг. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук : спец. 10.01.03 "литература народов стран зарубежья (европейская и американская литература)" / Плужникова Камилла Николаевна – Москва, 2013. – 22 с.

Фрейд З. Очерки по психологии сексуальности [Електронний ресурс] / Зигмунд Фрейд. – 2001. – Режим доступу до ресурсу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Fr_O/05.php.

Юнг К. Брак как психологическое отношение [Електронний ресурс] / Карл Юнг – Режим доступу до ресурсу: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Yung/brak.php.

Як цитувати
Obykhvist, M. S. (1). Функції концепту «кохання» у розкритті жіночих образів (на матеріалі роману Ґ. Ґ. Маркеса «Кохання під час холери»). Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/198