Жанровий заголовок та металірика

  • O. A. Voievodina Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: металірика, метатекстуальний дискурс, жанрові назви, комунікативна поведінка, риторична модальність

Анотація

Розглянуто питання співвідношення назви ліричного твору з основним текстом. Так звані жанрові назви можуть представляти собою ознаку метатекстуального дискурсу в поезії. В основі метавірша завжди художня саморефлексія, що має вираження у різноманітних формах. Жанрові заголовки досить часто зустрічаються в поезії, і, на перший погляд, можуть здатися нейтральними і в емоційному, і в семантичному плані, але нормованість, що наближається, по суті, до ритуальної, оголює метадискурсивну комунікативну поведінку даного тексту. Риторична модальність у такого роду назвах проявляється насамперед за рахунок можливості взаємодії «свого» і «чужого» художнього змісту на рівні жанрової природи твору. Інформативність жанру народжується стійкими асоціаціями, нормами, емоційною пам’яттю читача. Авторська позиція може бути в рамках традиційного осмислення жанру, але може бути і провокативною або новаторською. І кожен з цих випадків вказує на відтворений творчий принцип.

Посилання

Гиппиус З. Живые лица. Стихи. Дневники. Книга 1 / З. Н. Гиппиус. Тбилиси : Мерани, 1991. 398 с.

Лосев А. Ф. Философия имени / А. Ф. Лосев. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. 269 с.

Лотман Ю. М. Текст в тексте / Ю. М. Лотман // Избранные статьи в трех томах. Таллинн : Изд-во Александра, 1992. Том 1. С. 148 152.

Пронин В. А. Теория литературных жанров : учебное пособие / В. А. Пронин. М. : Изд-во МГУП, 1999. 196 с.

Як цитувати
Voievodina, O. A. (1). Жанровий заголовок та металірика. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/197