Почему умер текст? (о поэме Вен. Ерофеева «Москва–Петушки»)

  • O. I. Romanova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: горизонт читацьких очікувань, деконструкція, літературна алюзія, цитатність

Анотація

Проаналізовано причини згасання читацького інтересу до знакової для російського постмодернізму поеми Вен. Єрофєєва «Москва‑Петушки». Нерозуміння і неприйняття єрофеєвського тексту пов’язується з двома обставинами: із втратою письменником статусу незаперечного авторитету для суспільної свідомості та деактуалізацією смислів і значень єрофеєвської постмодерністської співпраці з читачами його часу. Назва поеми, її жанр, виразна кільцева композиція підкреслюють задум автора ‑ побачити історію особистості і країни в її підсумках.

Посилання

Бераха Л. Традиция плутовского романа в поэме Венедикта Ерофеева / Л. Бераха // Русская литература XX века: направления и течения. – Екатеринбург, 1996. – Вып. 3. – С. 77–89.

Богомолов Н. «Москва–Петушки»: Историко-литературный и актуальный контекст / Н. Богомолов // Новое литературное обозрение. – 1999. – №4. – С. 302–319.

Верховцева-Друбек Н. «Москва– Петушки» как parodia sacra / Н. Верховцева-Друбек // Соло. – 1991. – №8. – С. 88–95.

Ерофеев Вен. Москва–Петушки / Вен. Ерофеев [комм. Э. Власова]. – М.: Вагриус, 2001. – 574 с.

Левин Ю. Классические традиции в «другой» литературе: Венедикт Ерофеев и Федор Достоевский / Ю. Левин // Литературное обозрение. – 1992. – № 2. – С. 45–50.

Левин Ю. Комментарий к поэме «Москва–Петушки» Венедикта Ерофеева / Ю. Левин. – Грац: Изд. Хайнриха Пфайдля, 1996. – 95 с.

Паперно И. Встань и иди / И. Паперно, Б. Гаспаров // Slavica Hierosolymitana. – Jerusalem, 1981. – Vol. 5–6. – P. 387–400.

Як цитувати
Romanova, O. I. (1). Почему умер текст? (о поэме Вен. Ерофеева «Москва–Петушки»). Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/196