Рецепція теорії чистого мистецтва в радянській літературній критиці 1946–1956 рр.

  • T. V. Danilovich Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка
Ключові слова: «мистецтво для мистецтва», творча свобода, мистецтво і політика, утилітаризм, принцип партійності літератури

Анотація

На основі матеріалів провідних літературно-художніх і суспільно-політичних журналів СРСР («Новий світ», «Жовтень», «Прапор», «Зірка») розкривається ступінь затребуваності «мистецтва для мистецтва» як об'єкта осмислення в радянській літературній критиці першого післявоєнного десятиліття. Визначаються основні аспекти та особливості інтерпретації теорії чистого мистецтва, фактори, що задали вектор її сприйняття в означений період. Показується роль керівництва комуністичної партії в виникненні підвищеної уваги з боку критики до теми «мистецтва для мистецтва» і творчих шукань його апологетів. Виявляються письменники, літературні течії і угрупування, які уособлюють в радянській критиці 1946-1956 рр. чисте мистецтво, і художники слова, суспільно-політичні діячі, які відіграють роль авторитетних фігур в боротьбі з «мистецтвом для мистецтва». Порушується питання про характер претензій, що пред'являються першим. Розглядається, як літературні критики даної епохи підносять той факт, що деякі представники російської літератури, що стали зразками протистояння чистого мистецтва, не завжди дотримувалися такої естетичної позиції. Аналізується своєрідність рецепції через призму чистого мистецтва історії російської літератури і тенденцій розвитку західноєвропейської і американської культури. Акцентується увага на прагненні радянських критиків пояснити причинами політичного характеру заохочення владою західних країн проповіді «мистецтва для мистецтва». Осмислюється і характер обговорень питання про допустимість орієнтації на принципи чистого мистецтва в літературній критиці. Виявляється традиційне і нове в розумінні теорії «мистецтва для мистецтва» в повоєнні десятиліття в порівнянні з довоєнною епохою. 

Посилання

Азаров В. У истоков песни / В. Азаров // Знамя. – 1947. – № 2. – С. 159– 165.

Альтман И. Проблемы драматургии и театра / И. Альтман // Знамя. – 1946. – № 11/12. – С. 162–184.

Бакинский В. Маяковский в борьбе за социалистическую лирику / В. Бакинский // Звезда. – 1947. – № 4. – С. 158 –165.

Большевистская партия и советская литература / Новый мир. – 1947. – № 5. – С. 117–149.

Брандис Е. Современная буржуазная эстетика и искусство – идеологическое оружие реакции / Е. Брандис // Звезда. – 1953. – № 10. – С. 173–182.

Бялик Б. Горький и принципы партийности литературы / Б. Бялик // Октябрь. – 1947. – № 10. – С. 144–154.

Данин Д. Пути романтики / Д. Данин // Знамя. – 1947. – № 5. – С. 160–180.

Дементьев А. Партия – руководитель советской печати и литературы / А. Дементьев, С. Сутоцкий // Новый мир. – 1954. – № 9. – С. 209–226.

Еголин А. За высокую идейность советской литературы / А. Еголин // Звезда. – 1946. – № 10. – С. 167–178.

За большевистскую партийность литературной критики // Новый мир. – 1948. – № 12. – С. 191–204.

Зарьян Н. Партия объединила нас! / Н. Зарьян // Знамя. – 1956. – № 2. – С. 164–170.

Исбах А. Владимир Маяковский и Запад / А. Исбах // Новый мир. – 1947. – № 4. – С. 162–180.

Исбах А. О «жрецах человеческого духа» и предателях рода человеческого/ А. Исбах // Новый мир. – 1948. – № 2. – С. 213–218.

Караваева А. Оруженосцы космополитизма / А. Караваева // Новый мир. – 1949. – № 9. – С. 218–234.

Кирпотин В. Ленин о Толстом / В. Кирпотин // Октябрь. – 1947. – № 2. – С. 177–186.

Кирпотин В. Пафос социального воспитания / В. Кирпотин // Октябрь. – 1947. – № 7. – С. 174–184.

Ковальчик Е. Черты современной литературы / Е. Ковальчик // Новый мир. – 1948. – № 9. – С. 225–248.

Ковальчик Е. О партийности нашей критики / Е. Ковальчик // Новый мир. – 1948. – № 6. – С. 241–251.

Кожевников В. Советская проза 1948 года / В. Кожевников // Новый мир. – 1949. – № 5. – С. 245–264.

Кондратович А. Живые заветы / А. Кондратович // Новый мир. – 1954. – № 10. – С. 219–233.

Лейтес А. Адвокаты чистого искусства и их нечистая совесть / А. Лейтес // Новый мир. – 1946. – № 10–11. – С. 229–238.

Лейтес А. Советская литература на международной арене / А. Лейтес // Новый мир. – 1947. – № 3. – С. 154–171.

Макаров А. Под направляющим руководством / А. Макаров // Октябрь. – 1954. – С. 186–191.

Маслин Н. Поэт и народ (о поэзии Владимира Маяковского) / Н. Маслин // Звезда. – 1946. – № 7–8. – С. 206–216.

Мотылева Т. Советская культура и зарубежные писатели / Т. Мотылева // Новый мир. – 1948. – № 1. – С. 198– 218.

Новиков В. Против вульгаризации и сектанства в освещении творчества В. Маяковского / В. Новиков // Знамя. – 1951. – № 7. – С. 174–184.

Перцов В. Русская поэзия в 1946 году / В. Перцов // Новый мир. – 1947. № 3. – С. 172–188.

Плоткин Л. Партия и литература / Л. Плоткин // Звезда. – 1947. – № 10. – С. 154–167.

Плоткин Л. Проповедник безыдейности – М. Зощенко / Л. Плоткин // Звезда. – 1946. − № 7−8. – С. 217−222.

Плоткин Л. Сила советской литературы / Л. Плоткин // Звезда. – 1946. − № 11. − С. 189−196.

Рюриков Б. Великие традиции революционно-демократической эстетики / Б. Рюриков // Новый мир. – 1953. – № 7. – С. 224–236.

Сергиевский И. Об антинародной поэзии А. Ахматовой / И. Сергиевский // Звезда. – 1946. − № 9. − С. 192−194.

Соловьев Б. Заметки о критике / Б. Соловьев // Новый мир. – 1948. – № 3. – С. 137–153.

Степанов Н. Некрасов и советская поэзия / Н. Степанов // Октябрь. – 1946. – № 12. – С. 164–170.

Субоцкий Л. Заметки о прозе 1946 года / Л. Субоцкий // Новый мир. − 1947. − № 3. − С. 135−153.

Тарасенков А. Космополиты от литературоведения / А. Тарасенков // Новый мир. – 1948. – № 2. – С. 124–137.

Трегуб С. Смысл двух ошибок / С. Трегуб // Октябрь. – 1947. − № 5. − С. 185−191.

Турков А. Опыт одной монографии / А. Турков // Знамя. – 1951. − № 9. − С. 182−185.

Фадеев А. Задачи литературной критики / А. Фадеев // Октябрь. – 1947. – № 7. – С. 148–163.

Фрид Я. Одиночные камеры для человечества / Я. Фрид // Новый мир. – 1947. – № 8. – С. 285–303.

Чарный М. Литературные заметки о советском патриотизме / М. Чарный // Новый мир. – 1947. − С. 250−273.

Щербина В. Литература и действительность / В. Щербина // Знамя. – 1955. – № 1. – С. 146–158.

Щирина С. В борьбе за партийность литературы: «Правда» 1912-1914 гг. / С. Щирина // Октябрь. – 1947. – № 5. – С. 159–171.

Яковлев Б. Великий принцип / Б. Яковлев // Новый мир. – 1947. − № 2. − С. 143−167.

Яковлев Б. Ленинские заветы советским писателям / Б. Яковлев // Новый мир. – 1948. − С. 155−168.

Яковлев Б. Поэт для эстетов / Б. Яковлев // Новый мир. – 1948. − № 5. − С. 207−231.

Як цитувати
Danilovich, T. V. (1). Рецепція теорії чистого мистецтва в радянській літературній критиці 1946–1956 рр. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/195