Таємничий світ бароко та поезія М. І. Цвєтаєвої

  • T. L. Mishchur Мукачівський державний університет
Ключові слова: М. І. Цвєтаєва, барокко, поезія, творчість, трагічне світовідчуття, людські можливості, інтелект, світоустрій

Анотація

Розглядається дискурс бароко в поезії М. І. Цвєтаєвої. Завдання полягає в тому, щоб виявити типологічні відповідності цветаевскої творчості елементам стилю бароко. Як і в мистецтві бароко, М.І. Цвєтаєвою створюється ілюзія безперервного руху, врівноваженість змінюється асиметрією, сильна трагічна нота, близька риданню або плачу, схильність до архаїки та фольклору, стилістична контрастність, постійний мотив совісті. Художник Цвєтаєва бачить світ дуже складним, наповненим таємницею і не боїться показати, як слабка людина, як суперечлива і складна її натура. В поезії Цвєтаєвої виникає образ перевернутого світу, в якому революцією і громадянською війною зруйновані звичні ієрархії і зв'язки («Кровных коней запрягайте в дровни!», «Коли в землю солдаты всадили штык…»). Типологічна паралель з художньою системою бароко простежується в поетичному трактуванні теми сну («Страстный стон, смертный стон…», «Ходит сон со своим серпом…»). М. Цвєтаєва гостро відчувала, що людина втрачає себе, відчуває себе лише маленькою частинкою величезного цілого, протистояти законам якого вона не в силах, але і прийняти яке не може. Вся творчість М. І. Цвєтаєвої - приклад такого трагічного світовідчуття – відчуття слабкості, мінливості життя.

Посилання

Блок А. А. Возмездие / А. Блок // Блок А. Полные произведения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.litra.ru/fullwork/get/woid/00440611190200624868/

Воронина Т. Н. М. И. Цветаева и барокко / Т. Н. Воронина // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. – 2015. – №4 (16). – С. 246 – 249.

Гарин И. Серебряный век / И. Гарин. – М.: Терра, 1999. – Т. 3. – 717 с.

Искусство / [пер. А. Голосовской, Н. Аронова]. – М.: Премьера, Астраль, АСТ, 2001. – 304 с.

Заярна І. С. Російська поезія ХХ століття в контексті діалогу художніх парадигм: типологічна проекція бароко в авангарді та постмодернізмі. Автореф. дис. … д. філол. н.: 10.01.02 – російська література. – К., 2005. – Режим доступу: https://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/95235-26.html

Лихачев Д. Историческая поэтика русской литературы / Д. Лихачев. – СПб.: Алетейя, 1999. – 508 с.

Цветаева М. Собрание сочинений в семи томах / М. Цветаева. – М.: Эллис Лак, 1997. – 598 с.

Як цитувати
Mishchur, T. L. (1). Таємничий світ бароко та поезія М. І. Цвєтаєвої. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/193