Інтертекст «гоголівського жанру» у критиці Російського Зарубіжжя

  • O. L. Kalashnykova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: «гоголівський жанр», Російське Зарубіжжя, інтертекстуальність, претексти, ремінісценція, алюзія, цитата

Анотація

Розглянуто широко представлений у критиці Російського Зарубіжжя «гоголівський жанр» як особлива область написаного по той бік Росії тексту історії російської літератури. Інтертекст «гоголівського жанру» різноманітний за проблематикою, що відбила естетичні уподобання і інтереси авторів есе, статей, монографій і роздумів про Гоголя в критиці Російського Зарубіжжя. Однак, при всій різноманітності в «гоголівському жанрі», що продовжує дореволюційні дискусії про Гоголя, розпочаті ще за життя письменника, можна виділити лейтмотиви, «загальні місця»: антитеза Пушкін - Гоголь; думка про руйнуючий тотальний гоголівський сміх; твердження про талант Гоголя як хворобу, що породжує світ потворних персонажів письменника; ідея про тяжіння Гоголя до некрофілії; думка про Гоголя-пророка, Гоголя-вчителя суспільства, що сприймалося одними як найвище досягнення творчої еволюції письменника (Мочульський, Бердяєв, Шестов), а іншими - як найбільша трагедія, «велике горе» Гоголя й усієї російської літератури (Теффі, В. Набоков). У колі різних претекстів інтертексту «гоголівського жанру» в критиці Російського Зарубіжжя домінує В. Розанов як адресат і другий учасник діалогу про Гоголя в російській емігрантській критиці.

Посилання

Амфитеатров А. Женщины Гоголя (К 80-й годовщине кончины Гоголя) / А. Амфитеатров // Трудный путь. Зарубежная Россия и Гоголь. – М.: Русский Мир, 2002. – С. 60 – 67.

Андрущенко Е. А. Взгляд, обращенный назад / Е. А. Андрущенко // Н. В. Гоголь и Русское Зарубежье: Пятые Гоголевские чтения / Под ред. В. П. Викуловой. – М.: КДУ, 2006. – С.102–107.

Зайцев Б. К. Жизнь с Гоголем / Б. К. Зайцев // Современные записки. – Париж, 1935. – Т. 59. – С. 272–287.

Кибальник C. Гоголь в экзистенциальной интерпретации Газданова / С. Кибальник // Седьмые Гоголевские чтения. – М.: ЧеРо, 2008. – С. 389-400.

Розанов В. В. Гоголь / В. В. Розанов // Розанов В. В. Мысли о литературе. – М.: Современник, 1989. – С. 274–281.

Розанов В. В. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Опыт критического комментария / В. В. Розанов // Розанов В. В. Мысли о литературе. – М.: Современник, 1989. – С. 41 – 158.

Розанов В. В. Опавшие листья. Короб второй и последний / В. В. Розанов // Розанов В. В. Мысли о литературе. – М.: Современник, 1989. – С. 331 – 497.

Розанов В. В. Русь и Гоголь / В. В. Розанов // Розанов В. В. О писателях и писательстве. – М.: Республика, 1995. – С. 352–354.

Тэффи Н. После юбилея (Отрывки впечатлений и разговоров) / Н. Тэффи // Трудный путь. Зарубежная Россия и Гоголь. – М.: Русский Мир, 2002. – С. 231 – 245.

Федякин С. Р. «Инфернальный» Гоголь в русском сознании – от Мусоргского до Набокова / С. Р. Федякин // Н. В. Гоголь и Русское Зарубежье: Пятые Гоголевские чтения / Под ред. В. П. Викуловой. – М.: КДУ, 2006. – С.172–179.

Федякин С. Р. Толстовское начало в творчестве Гайто Газданова / С. Р. Федякин // Гайто Газданов и «незамеченное поколение»: писатель на пересечении традиций и культур. – М.: ИНИОН РАН, 2005. – С.96–102.

Nabokov V. Gogol, Tourgueniev, Dostoїevski / V. Nabokov. – P. : Fayard, 1999. – 443 p.

Як цитувати
Kalashnykova, O. L. (1). Інтертекст «гоголівського жанру» у критиці Російського Зарубіжжя. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/191