«…Все ново в старом монологе». Монолог Гамлета в зеркале переводческих интерпретаций

  • T. M. Potnitseva Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: художній переклад, адекватність, Ренесанс, бароко, рефлексія

Анотація

Сумніви у точності традиційних и тому звичних інтерпретацій сакрального «tobeornottobe» виникали у дослідників не один раз. Зі всією очевидністю вони виникли на студентському семінарі з художнього перекладу у процесі ретельного (wordforword) перекладу та його співставлення з різноманітними перекладацькими варіантами російською й українською мовами.Багатовікова традиція сприймати суть цього головного монологу шекспірівського героя так, як відобразили її перекладачі, привчила до однозначного його тлумачення, до того, що мова в ньому йдеться про дилему «підкорятися/ поступатися ‑ діяти». Ця дилема, безумовно, уточнювалася кожного разу, залежно від історичної ситуації та індивідуальних переживань перекладача. Але, незважаючи на це, вона була незмінною у розшифровці гамлетівського питання. Оригінальний текст переконує у декілька іншому ході роздумів Гамлета, у яких у дусі Ренесансу представлена, як здається, альтернатива «рефлектувати або діяти». Акцент на дилемі «думка ‑ дія» у такому випадку логічно пов’язує важливі репліки героя, які стали афоризмами і які пояснюють суть романтичного стану героя «Смерть-і-в- Житті», що прогнозує Шекспір.

Посилання

Аникст А. Шекспир и художественные направления его времени / А. Аникст // Шекспировские чтения – 1984. – М.: Наука, 1986. – Режим доступа: http://www.w-shakespeare.ru/library/shekspirovskie-chteniya-1984-4.html

Аникст А. Трагедия Шекспира «Гамлет». Литературный комментарий / А. Аникст. – М.: Просвещение, 1986. – 124 с.

Габлевич М. Світло Шекспірового храму. Статті. Переклади / Марія Габлевич. – Дрогобич: Коло, 2016. – 448 с.

Демахин А. Датский принц на русской равнине…» / А. Демахин // Гамлет. Вариации. По страницам русской поэзии. – М.: Центр книги Рудомино, 2012. – 304 с.

Киасашвили Н. Скрытая метафора «мир – сцена» в «Гамлете» / Н. Киасашвили // Шекспировские чтения – 1978. – М.: Наука, 1981. – Режим доступа: http://www.w-shakespeare.ru/library/shekspirovskie-chteniya-1978-4.html

Лотман Ю. Воспитание души: Воспоминания. Беседы. Интервью / Ю. Лотман / [cост. Л. Н. Киселева, Т. Д. Кузовкина, Р. С. Войтехович]. – С.Пб.: Искусство, 2003. – 116 с.

Монолог Гамлета «Быть или не быть» как философский центр трагедии Шекспира и пять его русских переводов. – Режим доступа: http://studopedia.su/16_29103_monolog-gamleta-bit-ili-ne-bit-kak-filosofskiy-tsentr-tragedii-v-shekspira-i-pyat-ego-russkih-perevodov.html

Мова і культура. Науковий щорічний журнал. – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго. – 2005. – Вип. 8, т. 3, ч. 2. – С. 349 – 356.

Парфенов А. Трагическое в «Гамлете» / А. Парфенов // Шекспировские чтения – 1984. – М.: Наука, 1986. – Режим доступа: http://www.w-shakespeare.ru/library/shekspirovskie-chteniya-1984-10.html

Парфенов А. Театральность «Гамлета» / А. Парфенов // Шекспировские чтения – 1978. – М.: Наука, 1981. – Режим доступа: http://www.philology.ru/literature3/parfyonov-81a.htm

Пахсарьян Н. Т. ХVII век как «эпоха противоречия»: парадоксы литературной целостности / Н. Т. Пахсарьян //Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000 – 2000. – М.: Высшая школа, 2001. – С. 40– 69.

Поплавский В. Р. Трагедия о Гамлете в эстетике Ренессанса и классицизма / В. Р. Поплавский // Шекспировские чтения – 2006. – М.: Наука, 2011. – Режим доступа: http://rus-shake.ru/criticism/Poplavskiy/Revised_Shakespeare/

Семененко А. Гамлет, Мария Магдалина и Меланхолия / А. Семененко // Случайность и непредсказуемость в истории культуры. Материалы Вторых Лотмановских дней в Таллиннском университете, Таллинн: Издательство ТЛУ, 2013. – С. 208 – 221.

Торкут Н. Англійський Ренессанс в контексті діалогу культур: цінності– смисли–ідентичність / Н. Торкут // Шекспірівський дискурс. Вип. 3 – Запоріжжя: КПУ, 2013. – С. 3–21.

Хелемский Я. «…И некто в царственное ухо…» / Я. Хелемский // Гамлет. Вариации. По страницам русской поэзии. М.: Центр книги Рудомино, 2012.

Як цитувати
Potnitseva, T. M. (1). «…Все ново в старом монологе». Монолог Гамлета в зеркале переводческих интерпретаций. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/190