Роман Айріс Мердок: поза межами жанру

  • L. I. Skuratovska Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Айріс Мердок, роман, універсальний роман, філософська проза, екфраза (екфразис), поетика та семантика роману

Анотація

Мердок розуміла роман як «універсальне мистецтво», здатне втілювати всі ті естетичні та смислові можливості, які притаманні всім іншим різновидам художньої та науково-філософської діяльності. Подібні намагання час від часу виникали в історії мистецтва (німецький романтизм). Константи її творчого процесу та її роману — це взаємодія філософських і художніх творів; екфрази, «семінари», філософські діалоги, втілення проблемної  й тематичної універсальності як у предметно-почуттєвих образах, так і в обговореннях (TheNiceandtheGood, Philosopher’sPupil, TheBookandtheBrotherhood, TheFireandtheSun).

Посилання

Левченко А. В. Последний роман А. Мердок: проблема смысла и ценности (роль интертекстуальности в семантике образов) / А. В. Левченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного ун-ту ім. Г. С. Сковороди — Сер. Літературознавство. — Вип. 3 (59), ч. ІІІ. — Харків: ППВ «Нове слово», 2009 — с. 165 – 173.

Левченко О. В. Класика та модернізм 1930 — 1940-х рр. як інтертекст романістики А. Мердок автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10. 01. 04 «Література зарубіжних країн» / О. В. Левченко. — Дніпропетровськ, 2010 — 20 с.

Byatt A. S. Iris Murdoch / Antonia S. Byatt. — Harlow: Longman Goup Ltd., 1976. — 42 p.

Byatt A. S. Degrees of Freedom: The Early Novels of Iris Murdoch / Antonia S. Byatt. — London: Vintage, 1994. — 358 p.

Bloom H. Introduction / Harold Bloom // Iris Murdoch (modern critical views) / [ed. by H. Bloom]. — Chelsea House Publishers, 1986. — P. 1 —8.

Conradi P. J. Iris Murdoch: A Life / Peter J. Conradi. — N.Y., L. : W. W. Norton and Co, 2001. — 706 p.

Kermode F. Bruno’s Dream / Frank Kermode // Iris Murdoch (modern critical views) ; [ed. by H. Bloom]. — Chelsea House Publishers, 1986.— P. 21 —26.

Murdoch I. Existentialists and Mystics: Writings on Philosophy and Literature / Iris Murdoch / [Ed. by P. Conradi; foreword by G. Steiner]. – N. Y. : Penguin Books, 1999. – 546, xxx p.

Murdoch I. The Book and the Brotherhood : [роман] / Iris Murdoch. – L. : Chatto and Windus, 1987. – 601 p. – (Першотвір).

Murdoch I. The Nice and the Good : [роман] / Iris Murdoch. – L. : Triad Panther, 1977. – 352 p. – (Першотвір).

Murdoch I. The Philosopher’s Pupil : [роман] / Iris Murdoch. – L. : The Viking Press, 1986. – 576 p. – (Першотвір).

Як цитувати
Skuratovska, L. I. (1). Роман Айріс Мердок: поза межами жанру. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/189