Роман Айріс Мердок: поза межами жанру

L. I. Skuratovska

Анотація


Мердок розуміла роман як «універсальне мистецтво», здатне втілювати всі ті естетичні та смислові можливості, які притаманні всім іншим різновидам художньої та науково-філософської діяльності. Подібні намагання час від часу виникали в історії мистецтва (німецький романтизм). Константи її творчого процесу та її роману — це взаємодія філософських і художніх творів; екфрази, «семінари», філософські діалоги, втілення проблемної  й тематичної універсальності як у предметно-почуттєвих образах, так і в обговореннях (TheNiceandtheGood, Philosopher’sPupil, TheBookandtheBrotherhood, TheFireandtheSun).

Ключові слова


Айріс Мердок; роман; універсальний роман; філософська проза; екфраза (екфразис); поетика та семантика роману

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Левченко А. В. Последний роман А. Мердок: проблема смысла и ценности (роль интертекстуальности в семантике образов) / А. В. Левченко // Наукові записки Харківського національного педагогічного ун-ту ім. Г. С. Сковороди — Сер. Літературознавство. — Вип. 3 (59), ч. ІІІ. — Харків: ППВ «Нове слово», 2009 — с. 165 – 173.

Левченко О. В. Класика та модернізм 1930 — 1940-х рр. як інтертекст романістики А. Мердок автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10. 01. 04 «Література зарубіжних країн» / О. В. Левченко. — Дніпропетровськ, 2010 — 20 с.

Byatt A. S. Iris Murdoch / Antonia S. Byatt. — Harlow: Longman Goup Ltd., 1976. — 42 p.

Byatt A. S. Degrees of Freedom: The Early Novels of Iris Murdoch / Antonia S. Byatt. — London: Vintage, 1994. — 358 p.

Bloom H. Introduction / Harold Bloom // Iris Murdoch (modern critical views) / [ed. by H. Bloom]. — Chelsea House Publishers, 1986. — P. 1 —8.

Conradi P. J. Iris Murdoch: A Life / Peter J. Conradi. — N.Y., L. : W. W. Norton and Co, 2001. — 706 p.

Kermode F. Bruno’s Dream / Frank Kermode // Iris Murdoch (modern critical views) ; [ed. by H. Bloom]. — Chelsea House Publishers, 1986.— P. 21 —26.

Murdoch I. Existentialists and Mystics: Writings on Philosophy and Literature / Iris Murdoch / [Ed. by P. Conradi; foreword by G. Steiner]. – N. Y. : Penguin Books, 1999. – 546, xxx p.

Murdoch I. The Book and the Brotherhood : [роман] / Iris Murdoch. – L. : Chatto and Windus, 1987. – 601 p. – (Першотвір).

Murdoch I. The Nice and the Good : [роман] / Iris Murdoch. – L. : Triad Panther, 1977. – 352 p. – (Першотвір).

Murdoch I. The Philosopher’s Pupil : [роман] / Iris Murdoch. – L. : The Viking Press, 1986. – 576 p. – (Першотвір).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.