Роман Генри Джеймса «Крылья голубки». Поэтика преображения формы

  • S. O. Vatchenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  • O. V. Maksiutenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: традиційний роман опису звичаїв, символіко-філософська форма, тема американськості та європейськості, транскультурний діалог, сентиментальність, теккереївські амплуа героїнь, метерлінківські мотиви, теми, метафоричний центр роману, венеціанський інтекст

Анотація

Статтю присвячено аналізу одного з пізніх романів Г. Джеймса «Крила голубки», де письменник, здавалося б, зберігає вірність впізнаваним властивостям поетики й хвилюючим його темам, а саме інтересу до сюжету випробування, зосередженості на долі героя, сповненій неочікуваних поворотів, уваги до опису звичаїв, ретельному   відбору деталей, відтворенню атмосфери перехідної епохи, коли традиційні цінності руйнуються під впливом нових обставин. Мотиви особистісного переживання досвіду  американськості – європейськості, зіткнення неспокушеності й розрахунку,  прагнення до свободи, повноти щастя – основа поведінки персонажів «Крил голубки». Проте контур характеру у виконанні Джеймса є розмитим, складним для розуміння читача, який завжди «обеззброєний» гіпнотичним даром автора-психолога, що вміло користується прийомом «нестійкого» наративу, переданого за допомогою відомої метафори «будинку з тисячею вікон». Ці риси, що стали примітною манерою Джеймса, одержують у процесі втілення не просто орнаментально-естетичний декор, віртуозний за технікою, але й доповнені філософсько-символічними осяяннями, що наближаються до таємниць життя, його загадок, проростають образами надзвичайної духовності.

Посилання

Американські літературні студії в Україні. Вип. 9. Філософія творчості Генрі Джеймса: український погляд / упорядк. Т. В. Михед, Г. М. Сиваченко. – Ніжин: ПП Лисенко М. М., 2016. – 276 с.

Анцыферова О. Литературная саморефлексия и творчество Генри Джеймса / О. Анцыферова. – М.: Директ-Медиа, 2015. – 462 с.

Джеймс Г. Крылья голубки / Г. Джеймс. – М.: Иностранка, 2016. – 640 с.

Душинина Е. В. Визуальные искусства и проза Генри Джеймса. Автореф. дис. … канд. филол. н.: спец. 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья». – Иваново, 2010. – 18 с.

Cафарова З. А-Г. Специфика структуры образа персонажа в аспекте пространственной формы в поздних романах Генри Джеймса / З. А-Г. Сафарова // Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты. – 2016. – № 8. – С. 47–49.

Bradbury N. Introduction / N. Bradbury // James H. The Wings of the Dove / H. James. – L.: Wordsworth Classics, 2009. – P. 5–14.

Chamberlain R. A Magnificent Form?: The Shape of Domination in H. James’s “Washington Square”, “The Portrait of a Lady”, “The Wings of the Dove” and “The Golden Bowl” / R. Chamberlain. Master of Arts Thesis. – McMaster University, 2005. – 117 p.

Cnudde-Knowland A. Maurice Maeterlinck and English and Anglo-Irish Literature. A Study of Parallels and Influences / A. Cnudde-Knowland. PhD Thesis. – University of Oxford, 1984. – 306 p.

Hadley T. Poor Girls with Their Rent to Pay: Class in “The Cage” and “The Wings of the Dove” // Hadley T. Henry James and the Imagination of Pleasure / T. Hadley. – Cambridge: Cambridge UP, 2002. – P. 113–143.

James H. The Wings of the Dove / H. James. – L.: Wordsworth Classics, 2009. – 431 p.

Krook-Gilead D. “The Wings of the Dove”// Krook-Gilead D. The Ordeal of Consciousness in Henry James / D. Krook-Gilead. – Cambridge: Cambridge UP, 1962. – P. 195–231.

Nowik N. A. Melodrama in Late Novels of Henry James / N. A. Nowik. PhD Thesis. – The Ohio State University, 1974. – 227 p.

Taghizadeh A. Metaphorical Signification in H. James’s “The Wings of the Dove”: A Deconstructive Reading / A. Taghizadeh // Theory and Practice in Language Studies. – 2014. – Vol. 5, № 6. – P. 1162–1170.

Trussler G. Words as Predators in Henry James’s “The Wings of the Dove” / G. Trussler. Master of Arts Thesis. – University of Manitoba, 2000. – 81 p.

Walton Lee P. “Successive Windows”: Some Aspects of the Composition of H. James’s “The Wings of the Dove” / P. Lee Walton. Master of Arts Thesis. – McMaster University, 1985. – 93 p.

Як цитувати
Vatchenko, S. O., & Maksiutenko, O. V. (1). Роман Генри Джеймса «Крылья голубки». Поэтика преображения формы. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/187