«Генеральскі доньки» у драматургії fin de siècle: Фрекен Жюли, Гедда Ґаблер, Електра

T. Ye. Pichugina

Анотація


У статті здійснено порівняльний аналіз образів титульних героїнь драм А. Стріндберга «Фрекен Жюлі» (1888), Г. Ібсена «Гедда Ґаблер» (1890) та Г. фон Гофмансталя «Електра» (1903). Незважаючи на розбіжності у трактуванні цими авторами «жіночого питання», і фрекен Жюлі, і Гедда Ґаблер, і Електра втілюють тип жінки, що заперечує материнство та ненавидить власну стать, вони – насамперед дочки своїх батьків, котрі втратили колись високий соціальний статус. Аналіз драм А. Стріндберга, Г. Ібсена та Г. фон Гофмансталя свідчить про неоднозначність та багатошаровість жіночого образу в літературі fin de siècle, що його не спростити до застиглих схем ‑ «нова жінка», «femme fatale» і «femme fragile». Характери Гедди, Жюлі, Електри унаочнюють фрагментарність душі сучасної людини, її істеричну нестабільність, розірваність між старим та новим.

Ключові слова


Стріндберг; Ібсен; Гофмансталь; «жіноче питання»; батько; материнство; танець; смерть; влада; насильство; діонісичний

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Ибсен Г. Драмы. Стихотворения [Текст] / Генрик Ибсен; Пер. с норвежского; Вступ. ст. и сост. В. Адмони. – М.: Художественная литература, 1972. – 815 с. – (Библиотека всемирной литературы. Серия вторая. Т. 87).

Стриндберг А. Красная комната: Роман, пьесы, новеллы [Текст] / Август Стриндберг; Пер. со швед.; Вступ. ст. В. Неустроева; Коммент. А. Сергеева, Е. Соловьевой. – М.: Эксмо, 2005. – 640 с. – (Зарубежная классика).

Adorno Th. Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigtem Leben / Theodor Adorno. – Frankfurt am M.: Suhrkamp, 2003. – 131 S.

Herzfeld M. Menschen und Bücher. Literarische Studien / Marie Herzfeld. – Wien: Verlag von Leopold Weiß, 1893. – 172 S.

Hiebel H. H. Henrik Ibsens psycho-analytische Dramen: die Wiederkehr der Vergangenheit / Hans H. Hiebel. – München: Fink, 1990. – 244 S.

Hofmannsthal H. von Gesammelte Werke : in zehn Einzelbänden / Hugo von Hofmannsthal; Hrsg. von Bernd Schoeller in Beratung mit Rudolf Hirsch. – Frankfurt am M.: Fischer-Taschenbuch-Verl., 1979. – Dramen II. – 518 S.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.