Анрі Бейль Другий: батьки і діти у Стендаля

  • Ye. V. Havrylenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: батьки і діти, драма дитинства, самотність, автобіографічний герой, Едіпів комплекс, італійський міф, романізація оповіді

Анотація

Розглянуто зв'язок між однією з ключових тем автобіографічної книги Стендаля «Життя Анрі Брюлара» - проблемою взаємин батьків і дітей – і втіленням топосу родинних стосунків у романній творчості французького автора – від його першого малоуспішного роману «Арманс», опублікованого 1827 року, до пізньої і невідомої за життя А.Бейля книги «Ламьєль», простежуються шляхи перетікання автентичних постатей, тем, мотивів та мікросюжетів «Життя» у літературних персонажів та базові компоненти наративної структури найбільших стендалівських творів, робиться акцент на значному зворотньому впливі авторського читацького та письменницького досвіду при створенні сповідально-мемуарного тексту, заявленого як правдива історія про себе в минулому, що, безумовно, наражає його на ризик романізації оповіді, ускладнюючи рецепцію «Брюлара» як автобіографії.

Посилання

Андрие Р. Стендаль, или Бал-маскарад / Р. Андрие. – М: Прогресс, 1985. – 288 с.

Балина М. Опыт детства как преодоление прошлого в современной автобиографической прозе / М. Балина // AutobiografiЯ. – 2014. – №.3. – С.185-213.

Виноградов А. Стендаль и его время / А. Виноградов. – М: «Молодая гвардия», 1960. – 365 с.

Женетт Ж. Стендаль / Ж. Женетт // Женетт Ж. Фигуры. В 2-х тт. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – Т.1. – С.362-391.

Карельский А. В. Метаморфозы Орфея. Беседы по истории западных литератур / А. В. Карельский. – М: РГГУ, 1998. – Вып 1. – С.159-188.

Нерлих М. Стендаль, сам свидетельствующий о себе и своей жизни / М. Нерлих. – Пермь: УралLTD, 1999. – 361 с.

Реизов Б. Г. Примечания / Б. Г. Реизов // Стендаль. Собрание сочинений. В 15-ти тт. – М.: «Правда», 1959. – Т.13. – С. 438.

Симонова Л. А. Французская проза первой половины XIX века и проблема личного письма: дисс. … д. филол. н. по спец. 10.01.03 – литература народов стран зарубежья (европейская и американская литература) / Л. А. Симонова – М., 2015. – 506 с.

Старобинский Ж. Псевдонимы Стендаля / Ж. Старобинский // Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. В 2-х тт. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – Т.1. – С.395-431.

Филлипетти С. Стендаль / С. Филлипетти. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 282 с.

Фрид Я. Стендаль. Очерк жизни и творчества / Я. Фрид. – М.: «Художественная литература», 1967. – 415 с.

Цвейг С. Три певца своей жизни / С. Цвейг. – М: АСТ, 2001. – С.109-204.

Arbelet P. La jeunesse de Stendhal. Grenoble 1783-1799 / P. Arbelet. – Paris: Librairie ancienne Honoré Champion, Édouard Champion, 1919. –

p.

Argand С. Pourquoi les écrivains changent-ils de nom? [Електронний ресурс] / C. Argand. – Access mode: http://www.lexpress.fr/culture/livre/pourquoi-les-ecrivains-changent-ils-de-nom_799092. html

Berthier Ph. Beyle, Chérubin / Ph. Berthier // Dictionnaire de Stendhal. – Paris: Honoré Champion, 2003. – P.101-102.

Berthier Ph. Pères/ Ph. Berthier // Dictionnaire de Stendhal. – Paris: Honoré Champion, 2003. – P.525-526.

Berthier Ph. Stendhal / Ph.Berthier // Dictionnaire de Stendhal. – Paris: Honoré Champion, 2003. – P. 687.

Blin G. Henry Beyle Premier / G. Blin // Blin G. Stendhal et les problèmes de la personnalité. – Paris: José Corti, 2001. – P. 639-646.

Bottacin A. La «cité de flore» [Електронний ресурс] / A. Bottacin. – Access mode: http://stendhal.armance.com/wp-content/2011/01/flore-fr.pdf

Chantreau A. La «Vie de Henry Brulard»: du roman à l’autobiographie / A. Chantreau // RHLF. – Mars-avril 1984. – №2. – Р. 206-216.

Crouzet M. Stendhal ou Monsieur moi-même / M. Crouzet. – Paris: Flammarion, 1999. – 796 p.

Debraye H. Notes et éclaircissements / H. Debraye // Stendhal. Vie de Henri Brulard. En 2 tomes. – Paris: Librairie ancienne Honoré et Édouard Champion, 1913. – Tome second. – Р. 275.

Didier B. La «Vie de Henry Brulard ou de l’Oedipe à l’écriture» / B. Didier // Stendhal. Vie de Henry Brulard. – Paris: Gallimard, 1973. – P. 7-23.

Didier B. Notes / B. Didier // Stendhal. Vie de Henry Brulard. – Paris: Gallimard, 1973. – P. 450-500.

Didier B. Stendhal autobiographe / B. Didier. – Paris: PUF, 1983. – 319 p.

Didier B. Roman et autobiographie chez Stendhal / B. Didier // RHLF. – Mars-avril 1984. – №2. – Р.217-230.

Gomane J-P. L’italianisme de Stendhal / J.-P. Gomane // Études. – Avril, 1962. – P.37-52.

Gundersen K. Vie de Julien Sorel / K. Gundersen // Romansk Forum. – 2002/02. – №16 – P. 367-370.

Hamm J-J. Vie de Henry Brulard / J.-J. Hamm // Dictionnaire de Stendhal. – Paris: Honoré Champion, 2003. – P.731-735.

Kliebenstein G. Bâtard / G. Kliebenstein // Dictionnaire de Stendhal. – Paris: Honoré Champion, 2003. – P. 89-90.

Maignien E. La famille de Beyle-Stendhal. Notes généalogiques / E. Maignien. – Grenoble: Xavier Drevet, 1889. – 15 p.

Martineau H. L’itinéraire de Stendhal / H. Martineau. – Paris: Société des Trente, 1912. – 100 p.

Martineau H. L’oeuvre de Stendhal. Histoire de ses livres et de sa pensée/ H. Martineau. – Paris: Albin Michel, 1951. – Р. 482-505.

Ringger K. L’âme et la page. Trois essais sur Stendhal / K. Ringger. – Aran: Éditions du Grand Chene, 1982. – Р. 79-99.

Roelens N. Égotisme et autodérision chez Stendhal : «je tombe donc je suis» / N. Roelens // Stendhal et le comique. – Grenoble: ELLUG, 1999. – Р.107-146.

Serodes S. Les manuscrits autobiographiques de Stendhal. Pour une approche sémiotique / S. Serodes. – Genève: Librairie Droz, 1993. – Р. 237-248.

Stendhal. Correspondance (1800-1805). Tome I / Stendhal; Établissement du texte préface par Henri Martineau. – Paris: Le Divan, 1933. – 378 p.

Stendhal. Vie de Henry Brulard / Stendhal. – Paris: Gallimard, 1973. – 502 р.

Як цитувати
Havrylenko, Y. V. (1). Анрі Бейль Другий: батьки і діти у Стендаля. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/184