The Elizabethan Bible Versions at the Background of the Traditionalist Theory of Translation

  • V. O. Patsan (Archbishop Eulogius of Novomoskovsk) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Абсолютна Особистість Бога, Надприродне Одкровення, людська особа, Біблійна топологія особистісного буття, традиціоналістські моделі перекладу, перекладацька реконструкція, Відродження

Анотація

Визначено епістемологічні передумови сприйняття англомовних викладів Священного Писання доби Єлизавети І як перехідних ланок на шляху від Біблії У. Тіндейла - першого англійського перекладу Богодухновенної Книги з мов оригінального тексту - до авторизованої версії короля Джеймса, визнаної вершиною перекладацької майстерності в історії євангелізації Англії. Недооцінка Женевської Біблії і Єпископської Біблії і як віх у долученні англійців до Слова Божого, і як літературних досягнень англійського Відродження пов’язується із виключенням із їх «поля огляду», оформленого сучасною гуманітарно-науковою рефлексією, і ренесансно-гуманістичних інспірацій єлизаветинців - перекладачів Священного Писання, і відкритих ними горизонтів сприйняття традиціоналістської теорії перекладу. Значущість граничного комунікативного досвіду, втіленого в єлизаветинських англомовних викладах Богодухновенної Книги, для міжособистісних відносин людини і Творця, розкривається на основі виявлення тієї діалогічної співвіднесеності критеріїв змістової і формальної відповідності перекладу, що встановлюється перекладачами доби Єлизавети І, націленими на “передання Слова Божого людськими мовами” (Ю. Найда), і спрямовує їх на відкриття, на злеті Ренесансу в Англії, способів забезпечення особистого доступу до Одкровення, які уможливили оформлення духовного виміру особистісного самовизначення в англомовному культурному контексті.

Посилання

Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди / Л. М. Баткин. – М. : РГГУ, 1995. – 448 с.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – М. : Эксмо, 2015. – 640 с.

Бибихин В. В. Новый Ренессанс / В. В. Бибихин. – М. : МАИК "Наука"; Прогресс-Традиция, 1998. – 496 с.

Библер В. С. Мышление как творчество (Введение в логику мыслительного диалога) / В. С. Библер. – М. : Политиздат, 1975. – 399 с.

Корелин М. С. Очерки итальянского Возрождения / М. С. Корелин. – М., 1896. – C. 235–236.

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1978. – 626 с.

Родный О. В. Ренессансная философия человека и смеховая культура Возрождения: грани диалога / О. В. Родный. – Днепропетровск : Новая идеология, 2012. – 332 с.

Тарасова А. А. Специфика диалога эпохи Возрождения / А. А. Тарасова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 10. – Ч. 2. – С. 181–185.

Bassnett S. Translation, History and Culture / S. Bassnett, A. Lefevere. – London : Pinter., 1990. – 254 p.

Brown Jr. A Short History of Our English Bible / J. Brown // WRS Journal. – 2003. – №10(2). – P. 17–26.

Bruce F. F. History of the Bible in English / F. F. Bruce. – Oxford : Oxford University Press, 1978. – 288 p.

Comfort Ph. W. Essential Guide to Bible Versions / Ph. W. Comfort. – Wheaton, Illinois : Tyndale House Publishers, 2000. – 320 p.

Ewert D. From Ancient Tablets to Modern Translations: A General Introduction to The Bible / D. Ewert. – Grand Rapids : Zondervan, 1983. – 284 p.

Greider J. C. The English Bible Translations and History / J. C. Greider. – Xlibris Corporation, 2007. – 344 p.

Holquist M. Dialogism. Bakhtin and His World / M. Holquist. – London; New York : Routledge, 2002. – 238 p.

Kenyon F. G. English Versions / F. G. Kenyon // A Dictionary of the Bible, dealing with the Language, Literature and Contents, including the Biblical Theology [ed. by J. Hastings]. – New York : Charles Scribner's Sons of New York, 1909. – 992 p.

Lampe G. W. H. The West from the Fathers to the Reformation / G. W. H. Lampe // The Cambridge History of The Bible [ed. G. W. H. Lampe]. – Cambridge: Cambridge University Press, 1975, repr. 1980. – P. 365–387.

Lewis J. P. The English Bible from KJV to NIV: A History and Evaluation / J. P. Lewis. – Grand Rapids : Baker, 1981. – 451 p.

Metzger B. M. The Bible in Translation: Ancient and English Versions / B. M. Metzger. – Baker Academic, 2012. – 208 p.

Moulton W. F. The History of The English Bible / W. F. Moulton. – London : Charles H. Kelly, new and revised edition, 1911. – 232 p.

Patsan V. O. (Archbishop Eulogius of Novomoskovsk) Spirituality and Rationality: the Ways of Reuniting in the Post-Secular Space of the Personal Self-Knowledge / V. O. Patsan (Archbishop Eulogius of Novomoskovsk) // International Scientific Review. – Boston: Scieuro, 2017. – № 1 (32). – P. 57–60.

Plumptre E. H. English Translations of the Bible [The Electronic Resource] / E. H. Plumptre. – The Regime on Access to the Source: http://www.bible-researcher.com/plumptre1.html

Poetry and Dialogism. Hearing Over / ed.: Scanlon, M., Engbers, C. Palgrave. – Macmillan UK, 2014. – 216 p.

Price I. M. The Ancestry of Our English Bible / I. M. Price. – New York : Harper and Brothers, Publishers, 2nd rev. ed., 1934. – 456 p.

Taylor Ch. A Secular Age / Ch.Taylor. – Cambridge, L. : Belknap press of Harvard University Press, 2007. – 874 p.

Wegner P. D. The Journey from Texts to Translations: The Origin and Development of The Bible / P. D. Wegner. – Grand Rapids : Baker Academic, corrected printing, 2000. – 464 p.

Wellace D. V. The History of the English Bible [The Electronic Resource] / D. V. Wellace. – The Regime on Access to the Source: https://bible.org/seriespage/1

Wilson A. N. The Elizabethans / A. N. Wilson. – Hutchinson Paperback, 2011. – 448 p.

Як цитувати
Patsan (Archbishop Eulogius of Novomoskovsk), V. O. (1). The Elizabethan Bible Versions at the Background of the Traditionalist Theory of Translation. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, (21). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/180