The Elizabethan Bible Versions at the Background of the Traditionalist Theory of Translation

V. O. Patsan (Archbishop Eulogius of Novomoskovsk)

Анотація


Визначено епістемологічні передумови сприйняття англомовних викладів Священного Писання доби Єлизавети І як перехідних ланок на шляху від Біблії У. Тіндейла - першого англійського перекладу Богодухновенної Книги з мов оригінального тексту - до авторизованої версії короля Джеймса, визнаної вершиною перекладацької майстерності в історії євангелізації Англії. Недооцінка Женевської Біблії і Єпископської Біблії і як віх у долученні англійців до Слова Божого, і як літературних досягнень англійського Відродження пов’язується із виключенням із їх «поля огляду», оформленого сучасною гуманітарно-науковою рефлексією, і ренесансно-гуманістичних інспірацій єлизаветинців - перекладачів Священного Писання, і відкритих ними горизонтів сприйняття традиціоналістської теорії перекладу. Значущість граничного комунікативного досвіду, втіленого в єлизаветинських англомовних викладах Богодухновенної Книги, для міжособистісних відносин людини і Творця, розкривається на основі виявлення тієї діалогічної співвіднесеності критеріїв змістової і формальної відповідності перекладу, що встановлюється перекладачами доби Єлизавети І, націленими на “передання Слова Божого людськими мовами” (Ю. Найда), і спрямовує їх на відкриття, на злеті Ренесансу в Англії, способів забезпечення особистого доступу до Одкровення, які уможливили оформлення духовного виміру особистісного самовизначення в англомовному культурному контексті.

Ключові слова


Абсолютна Особистість Бога; Надприродне Одкровення; людська особа; Біблійна топологія особистісного буття; традиціоналістські моделі перекладу; перекладацька реконструкція; Відродження

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Баткин Л. М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди / Л. М. Баткин. – М. : РГГУ, 1995. – 448 с.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – М. : Эксмо, 2015. – 640 с.

Бибихин В. В. Новый Ренессанс / В. В. Бибихин. – М. : МАИК "Наука"; Прогресс-Традиция, 1998. – 496 с.

Библер В. С. Мышление как творчество (Введение в логику мыслительного диалога) / В. С. Библер. – М. : Политиздат, 1975. – 399 с.

Корелин М. С. Очерки итальянского Возрождения / М. С. Корелин. – М., 1896. – C. 235–236.

Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения / А. Ф. Лосев. – М. : Мысль, 1978. – 626 с.

Родный О. В. Ренессансная философия человека и смеховая культура Возрождения: грани диалога / О. В. Родный. – Днепропетровск : Новая идеология, 2012. – 332 с.

Тарасова А. А. Специфика диалога эпохи Возрождения / А. А. Тарасова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2014. – № 10. – Ч. 2. – С. 181–185.

Bassnett S. Translation, History and Culture / S. Bassnett, A. Lefevere. – London : Pinter., 1990. – 254 p.

Brown Jr. A Short History of Our English Bible / J. Brown // WRS Journal. – 2003. – №10(2). – P. 17–26.

Bruce F. F. History of the Bible in English / F. F. Bruce. – Oxford : Oxford University Press, 1978. – 288 p.

Comfort Ph. W. Essential Guide to Bible Versions / Ph. W. Comfort. – Wheaton, Illinois : Tyndale House Publishers, 2000. – 320 p.

Ewert D. From Ancient Tablets to Modern Translations: A General Introduction to The Bible / D. Ewert. – Grand Rapids : Zondervan, 1983. – 284 p.

Greider J. C. The English Bible Translations and History / J. C. Greider. – Xlibris Corporation, 2007. – 344 p.

Holquist M. Dialogism. Bakhtin and His World / M. Holquist. – London; New York : Routledge, 2002. – 238 p.

Kenyon F. G. English Versions / F. G. Kenyon // A Dictionary of the Bible, dealing with the Language, Literature and Contents, including the Biblical Theology [ed. by J. Hastings]. – New York : Charles Scribner's Sons of New York, 1909. – 992 p.

Lampe G. W. H. The West from the Fathers to the Reformation / G. W. H. Lampe // The Cambridge History of The Bible [ed. G. W. H. Lampe]. – Cambridge: Cambridge University Press, 1975, repr. 1980. – P. 365–387.

Lewis J. P. The English Bible from KJV to NIV: A History and Evaluation / J. P. Lewis. – Grand Rapids : Baker, 1981. – 451 p.

Metzger B. M. The Bible in Translation: Ancient and English Versions / B. M. Metzger. – Baker Academic, 2012. – 208 p.

Moulton W. F. The History of The English Bible / W. F. Moulton. – London : Charles H. Kelly, new and revised edition, 1911. – 232 p.

Patsan V. O. (Archbishop Eulogius of Novomoskovsk) Spirituality and Rationality: the Ways of Reuniting in the Post-Secular Space of the Personal Self-Knowledge / V. O. Patsan (Archbishop Eulogius of Novomoskovsk) // International Scientific Review. – Boston: Scieuro, 2017. – № 1 (32). – P. 57–60.

Plumptre E. H. English Translations of the Bible [The Electronic Resource] / E. H. Plumptre. – The Regime on Access to the Source: http://www.bible-researcher.com/plumptre1.html

Poetry and Dialogism. Hearing Over / ed.: Scanlon, M., Engbers, C. Palgrave. – Macmillan UK, 2014. – 216 p.

Price I. M. The Ancestry of Our English Bible / I. M. Price. – New York : Harper and Brothers, Publishers, 2nd rev. ed., 1934. – 456 p.

Taylor Ch. A Secular Age / Ch.Taylor. – Cambridge, L. : Belknap press of Harvard University Press, 2007. – 874 p.

Wegner P. D. The Journey from Texts to Translations: The Origin and Development of The Bible / P. D. Wegner. – Grand Rapids : Baker Academic, corrected printing, 2000. – 464 p.

Wellace D. V. The History of the English Bible [The Electronic Resource] / D. V. Wellace. – The Regime on Access to the Source: https://bible.org/seriespage/1

Wilson A. N. The Elizabethans / A. N. Wilson. – Hutchinson Paperback, 2011. – 448 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.