The Sense of an Ending: семантика «нової чутливості» в зарубіжній прозі на межі ХХ–ХХI століть

  • N. G. Veligina Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  • O. V. Levchenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Джуліан Барнс, Ф. Кермоуд, постмодернізм, роман, поетика, семантика, пам'ять

Анотація

Розглядаються деякі принципи нових рис семантики, що складаються в зарубіжні прозі останніх десятиліть. Автори розвідки намагаються показати, що традиційна для постмодернізму семантика та поетика «кінця світу», точніше – «життя після кінця світу», від апокаліптичного пафосу та усвідомлення невідбутності суцільної катастрофи змінються парадоксальним чином не просто на рефлексію щодо природи «кінця світу», а на ствердження такого типу існування як єдино можливого, по-справжньому людського, такого, що виявляє «міру людяності». Основним текстом, який аналізується в роботі, є роман Дж. Барнса The Sense of an Ending; у зіставчому контексті залучено однойменну працю Ф. Кермоуда, поезію В. Б. Єйтса, твори І. Мак’юена та М. Уельбека. 

Посилання

Гинзбург Л. О психологической прозе / Лидия Гинзбург. — Л. : Советский писатель. Ленинградское отделение, 1971. — 464 с.

Шрейдер Н. С. Из историко-литературного наследия : [Сборник науч. работ] / Нина Самойловна Шрейдер. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2011. – 418 с.

Barnes J. The Sence of an Ending / Julian Barnes. — L.: Jonathan Cape, 2011. 185 р.

Kermode F. The sense of an ending: studies in the theory of fiction: with a new epilogue / Franc Kermode. — Oxford: Oxford University Press, 2000. — 206 p.

Murdoch I. Against Dryness / Iris Murdoch // Encounter. — 1961. — № 1. — P. 16 — 20.

Yeats W. B. Sailing to Byzantium [Электронный рессурс] / W. B. Yeats. — Режим доступа: http://www.poetry-archive.com/y/yeats_w_b.html

Як цитувати
Veligina, N. G., & Levchenko, O. V. (1). The Sense of an Ending: семантика «нової чутливості» в зарубіжній прозі на межі ХХ–ХХI століть. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 20(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/175