The Sense of an Ending: семантика «нової чутливості» в зарубіжній прозі на межі ХХ–ХХI століть

N. G. Veligina, O. V. Levchenko

Анотація


Розглядаються деякі принципи нових рис семантики, що складаються в зарубіжні прозі останніх десятиліть. Автори розвідки намагаються показати, що традиційна для постмодернізму семантика та поетика «кінця світу», точніше – «життя після кінця світу», від апокаліптичного пафосу та усвідомлення невідбутності суцільної катастрофи змінються парадоксальним чином не просто на рефлексію щодо природи «кінця світу», а на ствердження такого типу існування як єдино можливого, по-справжньому людського, такого, що виявляє «міру людяності». Основним текстом, який аналізується в роботі, є роман Дж. Барнса The Sense of an Ending; у зіставчому контексті залучено однойменну працю Ф. Кермоуда, поезію В. Б. Єйтса, твори І. Мак’юена та М. Уельбека. 


Ключові слова


Джуліан Барнс; Ф. Кермоуд; постмодернізм; роман; поетика; семантика; пам'ять

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Гинзбург Л. О психологической прозе / Лидия Гинзбург. — Л. : Советский писатель. Ленинградское отделение, 1971. — 464 с.

Шрейдер Н. С. Из историко-литературного наследия : [Сборник науч. работ] / Нина Самойловна Шрейдер. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2011. – 418 с.

Barnes J. The Sence of an Ending / Julian Barnes. — L.: Jonathan Cape, 2011. 185 р.

Kermode F. The sense of an ending: studies in the theory of fiction: with a new epilogue / Franc Kermode. — Oxford: Oxford University Press, 2000. — 206 p.

Murdoch I. Against Dryness / Iris Murdoch // Encounter. — 1961. — № 1. — P. 16 — 20.

Yeats W. B. Sailing to Byzantium [Электронный рессурс] / W. B. Yeats. — Режим доступа: http://www.poetry-archive.com/y/yeats_w_b.html


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.