Пам’ять та її «палаци»: «Садівник» Р. Кіплінга та «Навічно» Дж. Барнса

  • Ye. S. Chernokova Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Ключові слова: Кіплінг, Барнс, дієгетичний, міметичний, семіотизація, «діалект пам’яті культури», епітафія

Анотація

Оповідання Р. Кіплінга і Дж.  Барнса розглядаються з точки зору художньої реалізації у семантиці та поетиці мотиву пам’яті. У «Садівникові» Кіплінга аналізуються нарати вні прийоми та переглядається традиційне потрактування фіналу (міфологізація) на користь семантики особистої відповідальності перед пам’яттю. Семіотизацію художньої реальності в оповіданні Барнсапотрактовано як спосіб окреслення меж пам’яті народу й окремої людини, колективного «увічнення» та відчуття особистої втрати.

Посилання

Барнс Дж. По ту сторону Ла-Манша / Дж. Барнс – М.: АСТ, Люкс, 2005. – 224 с. – Режим доступа: book-online.com.ua/read.php?book=4923

Горбунова О.В. Механизмы памяти в «Нечего бояться» Джулиана Барнса/ О. Горбунова // Известия Саратовского университета, 2011. Сер. Филология, журналистика. В. 4. – С. 106 – 111.

Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении / Ю.М.Лотман // Избранные статьи в 3-х тт. – Т.1 Статьи по семиотике и топологии культуры. – Таллинн: «Александра», 1992. – С. 200 – 202.

Самарин Р.М.Редьярд Киплинг / Р.М.Самарин // Киплинг P. Свет погас. Отважные мореплаватели. Рассказы. - Мн.: Маст. лiт., 1987. – 398с.

Стріха М. Улюблені англійські вірші та навколо них/ М.Стріха. – Київ: Факт, 2003. - 456 с.

BarnesJ.CrossChannel / J. Barnes – Lnd.: Macmillan Publishers, 1997.

Barnes J. Nothing to Be Frightened Of / J. Barnes. – Random House Canada, 2008.

Borges J. L. Selected Non-Fictions. Ed. by Eliot Weinberger / J.L. Borges. – N.Y.: Viking Pinguin, 1999. – 559 p. [Kipling 250- 251]. – Режимдоступа: libraryofbabel.info / Borges/Borges-SelectedNonFictions.pdf

Dillingham W.Rudyard Kipling: Hell and Heroism. – Springer, 2005. – 383p.

Gilmour D. The Long Recessional: The Imperial Life of Rudyard Kipling/ D. Gilmour. – Farrar, Straus and Giroux, 2003. – 368 pp.

Hunter A. The Cambridge Introduction to the Short Story in English / Adrien Hunter. – Cambridge UP, 2007. – 212 p.

Kipling R. Debits and Credits / R. Kipling. – Режимдоступа: ebooks. аdelaide.edu.au/k/kipling/ rudyard/ debits/chapter34.html

Kipling R.Something of Myself: For My Friends Known and Unknown / R. Kipling. – Режимдоступа: gutenberg.net.au/ebooks04/0400691.txt

Orwell, G. Rudyard Kipling: Essay / G. Orwell. – Режимдоступа: george-orwell.org/Rudyard_Kipling/0.html

Як цитувати
Chernokova, Y. S. (1). Пам’ять та її «палаци»: «Садівник» Р. Кіплінга та «Навічно» Дж. Барнса. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 20(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/172