Індивідуально-авторська модель концепту «Мистецтво і митець» (за автобіографічною трилогією Еліаса Канетті)

  • Ya. V. Kovaliova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: митець, мистецтво, моральна відповідальність, незламність духу, випередження часу, соціалізація

Анотація

Досліджується тема мистецтва й митця в індивідуально-авторському переломленні австрійського автобіографа ХХ століття Е. Канетті. Актуальність дослідження зумовлена науковим інтересом літературознавців щодо вивчення національних парадигм літератури епохи Модерну. Через призму бачення мовної особистості на сторінках трилогії Е. Канетті проаналізовано своєрідність трансформацій культурних цінностей в свідомості автора та зроблено спробу окреслити ядро національного уявлення австрійських письменників початку ХХ століття щодо проблеми художньої творчості в європейському суспільстві того часу.

Посилання

Затонский, Д. Стефан Цвейг – вчерашний и сегодняшний [Текст]/ Д. Затонский // С. Цвейг. Вчерашний мир. – М. : Радуга, 1991. – С.1–15.

Затонский, Д. Нобелевская премия полвека спустя [Текст]/ Д. Затонский // Иностранная литература. – 1988. – № 7. – С. 220–230.

Кабанова, И. В. Тема художника и художественного творчества в английском романе 60–70х гг. [Текст] / И. В. Кабанова // Вопросы литературы. – 2006. – № 1. – С. 3–12.

Карельский, А. В. Метаморфозы Орфея [Текст] : беседы по истории западных литератур / А. В. Карельский. – М. : РГГУ, 1999.

Вып. 2: Хрупкая лира [Текст] : лекции и статьи по австрийской литературе ХХ века / сост. Э. В. Венгерова. – М. : РГГУ, 1999. – 303 с.

Чавчанидзе, Д. Л. «Немецкий» этап куртуазного романа [Текст]/ Д. Л. Чавчанидзе // V Пуришевские чтения. Всемирная литература в контексте культуры. – М. : МГПУ, 1993. – С. 16–17.

Barnouw, D. Elias Canetti. Zur Einführung [Text] / D. Barnouw. – Hamburg : Junius Verlag, 1996. – 277 S.

Canetti, E. Die gerettete Zunge. Geschichte einer Jugend [Text] / E. Canetti. – Frankfurt/M : Fischerverlag, 2000. – 333 S.

Canetti, E. Augenspiel [Text] : Lebensgeschichte 1931–1937 / E. Canetti. – Frankfurt/M : Fischerverlag, 2001. – 306 S.

Сanetti, E. Die Fackel im Ohr. Lebensgeschichte 1921–1931 [Text]/ E. Canetti. – Frankfurt/M : Fischerverlag, 2000. – 348 S.

Doppler, A. Gestalten und Figuren als Elemente der Zeit- und Lebensgeschichten / A. Doppler // Autobiographie in der österreichischen Literatur / Hg. von K. Amann und K. Wagner. – Innsbruck/Wien: Studienverlag, 1998. – S. 113-123.

Eigler, F. Das autobiographische Werk von Elias Canetti [Text]: Verwandlung. Identität. Machtausübung / F. Eigler. – Tübingen: Staufenburg-Verlag, 1988. – 212 S.

Szimonello, D. Literatur und «der Geist Weimars» [Text] : Die Fackel im Ohr von E. Canetti / D. Szimonello // Autobiographie zwischen Fiktion und Wirklichkeit / Hrsg. P. Angelova, I. Staitscheva. – Röhring: Universitätsverlag, 1997. – Band 1. – S. 153–167.

Як цитувати
Kovaliova, Y. V. (1). Індивідуально-авторська модель концепту «Мистецтво і митець» (за автобіографічною трилогією Еліаса Канетті). Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 20(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/169