Культурний контекст роману Айн Ренд «Джерело»

  • H. M. Kostenko Запорізький національний технічний університет
Ключові слова: Айн Ренд, американська література, поетикальні особливості, культурний контекст, моральні цінності

Анотація

У статті розглядаються поетикальні особливості художнього світу роману Айн Ренд «Джерело» у контексті американської літератури на тлі філософських позицій лібералізації думки і світобачення письменниці. Культурний контекст Айн Ренд у романі «Джерело» будується, по-перше, на власному досвіді життя у тоталітарному Радянському Союзі та пізніше у Сполучених Штатах; по-друге, на філософському досвіді письменниці, яка надавала перевагу революційним ідеям Ніцше як певній протидії популярним ідеалістичним і матеріалістичним доктринам російського філософського містицизму і марксистської ідеології водночас.

Посилання

Ніцше Ф. По той бік добра і зла. Генеалогія моралі / Ф. Ніцше; [пер. з нім. А. Онишко]. – Львів : Літопис, 2002. – 320 с.

Ніцше Ф. Так казав Заратустра / Ф. Ніцше ; [пер. з нім. А. Онишко]. – Львів : Літопис, 1993. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://javalibre.com.ua/java-book/book/496

Чернышевский Н. Г. Что делать? / Н. Г. Чернышевский // Чернышевский Н. Г. Избранные сочинения. – М. : Худож. лит., 1989. – С. 20-402.

Berliner M. S. Howard Roark and Frank Lloyd Wright / Michel S. Berliner // Essays on Ayn Rand’s The Fountainhead; [ed. by Robert Mayhew]. – Plymouth (UK) : Lexington books, 2007. – P. 42-64.

Cox S. The Literary Achievement of The Fountainhead / Stephen Cox [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://atlassociety.org/commentary/commentary-blog/3799-the-literary-achievement-of-the-fountainhead

Milgram S. The Fountainhead from Notebook to Novel. The Composition of Ayn Rand’s First Ideal Man / Shoshana Milgram // Essays on Ayn Rand’s The Fountainhead; [ed. by Robert Mayhew]. – Plymouth (UK) : Lexington books, 2007. – P. 3-41.

Minsaas K. Structural Integration in The Fountainhead and Atlas Shrugged / Kirsti Minsaas [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://atlassociety.org/commentary/commentary-blog/4654-structural-integration-in-the-fountainhead-and-atlas-shrugged

Rand A. The Fountainhead / Ayn Rand [Електронний ресурс]. – N.Y. : the Bobbs-Merrill Company, 1971. – 615 p. – Режим доступу : http://pieceofmind.publicrealm.net/wp-content/uploads/2009/12/The-Fountainhead.pdf

Rand A. The Romantic Manifesto. A Philosophy of Literature / Ayn Rand. – N.Y. : A Signet Book, 1971. – 208 p.

Sciabarra C. M. Ayn Rand. The Russian Radical / Chris Matthew Sciabarra. – University Park (PA) : the Pennsylvania State University, 2013. – 544 p.

Як цитувати
Kostenko, H. M. (1). Культурний контекст роману Айн Ренд «Джерело». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 20(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/168