Ідентичність Іншого в англійському модерністському романі: тіло поза нормою крізь міждисциплінарні підходи

  • Olha Bandrovska Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: модернізм, Інший, хвороба, інвалідність, травма, М. Пруст, В. Вулф, Р. Вест

Анотація

У статті розглянуто поняття інвалідності та хвороби, які продуктивно розглядати в полі вивчення ідентичності людини і філософії «Іншого». Залучено інтегруючий потенціал міждисциплінарних підходів, який включає як природниче, так і гуманітарне знання: на перетині вивчення біології та психології людини, соціокультурних, ґендерних, антропологічних студій сьогодні розвиваються літературознавчі дослідження людини з обмеженими можливостями. Доводиться, що творчість М. Пруста, В. Вулф, Р. Вест центрована фігурою Іншого і дає підстави для аналізу інвалідності, хвороби та різних виявів фізичних та ментальних відмінностей у художній літературі.

Посилання

Бредбері М. Британський роман нового часу / Малколм Бредбері ; [пер. з англ. В. Дмитрука]. – К. : Ксенія Сладкевич, 2011. – 480 с.

Делёз Ж. Ницше [Електронний ресурс] / Жиль Делёз ; [пер. с франц. С. Л. Фокина]. – СПб. : AXIOMA, 2001. – Режим доступу : http://www.nietzsche.ru/look/xxb/delez/

Зенкин С. Умозрение и словесность: Заметки (не совсем) о теории [Електронний ресурс] / Сергей Зенкин // НЛО. – 2007. – № 85. – Режим доступу до журн. : http://magazines.russ.ru/nlo/2007/85/ze31.html

Ницше Ф. Ecce Homo, как становятся самим собой [Електронний ресурс] / Фридрих Ницше. – М. : «Мысль», 1990. – Т. 2. – Режим доступу : http://lib.ru/NICSHE/ecce_homo.txt

Подорога В. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы / Валерий Подорога. – Том I. – М. : Культурная революция, Логос, Logos-altera, 2006. – 688 с.

Подорога В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию / Валерий Подорога. – М. : Ad Marginem, 1995. – 339 с.

Фуко М. Рождение клиники / Мишель Фуко. – М. : Смысл, 1998. – 310 с.

Abel E. Virginia Woolf and the Fictions of Psychoanalysis / Elizabeth Abel. – Chicago : University Chicago Press, 1989. – 181 p.

Caramagno T. C. The Flight of the Mind: Virginia Woolf’s Art and Manic-depressive Illness / Thomas C. Caramagno ; [Afterward K. R. Jamison]. – University of California Press, 1996. – 362 p.

Jamison K. R. Touched with Fire / Kay Redfield Jamison. – New York : Simon and Schuster, 1996. – 384 p.

Kuppers P. Disability and Contemporary Performance: Bodies on the Edge / Petra Kuppers. – London : Routledge, 2003. – 192 p.

Ouditt S. Fighting Forces, Writing Women: Identity and Ideology in the First World War / Sharon Ouditt. – New York : Routledge, 1994. – 246 p.

Rollyson C. E. Rebecca West : a Life / Carl Edmund Rollyson. – Scribner, 1996. – 511 p.

West R. The Return of the Soldier [Електронний ресурс] / Rebecca West. – New York : George H. Doran Company, 1918. – Режим доступу : http://www.gutenberg.org/files/37189/37189-h/37189-h.htm

Woolf V. Modern Fiction / Virginia Woolf // Essays of Virginia Woolf. Vol. 4, 1925-1928 ; [Ed. by A. McNeillie]. – London : The Hogart Press, 1984. – P. 157-165.

Woolf V. A Writer’s Diary / Virginia Woolf ; [Ed. by L. Woof]. – A Harvest Book, 2003. – 372 p.

Як цитувати
Bandrovska, O. (1). Ідентичність Іншого в англійському модерністському романі: тіло поза нормою крізь міждисциплінарні підходи. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 20(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/166