Генрі Джеймс. «Дейзі Міллер»: американський варіант «Смерті в Венеції»

  • T. N. Potnitseva Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: смерть у Венеції, націоналізм, зустріч/зіткнення, безвинний, терпимість, право вибору

Анотація

Розглянуто символічний мотив «смерть у Венеції» у знаменитих творах Генрі Джеймса «Дейзі Міллер»( 1879) та Томаса Манна «Смерть у Венеції»(1913). І хоча проблематика кожного з цих творів обумовлена своїм часом, національними та індивідуальними проблемами, у них порушено й проблеми універсального, загальнолюдського характеру. Актуальні для кінця ХIХ століття ідеї про смерть богів, про конфлікт культури та цивілізації, творчої особистості та реальності, яка її губить – все це знаходить своє блискуче втілення у творах багатьох відомих європейських та американських письменників. Новий історико-культурний контекст вносив й нові смисли до образу Венеції як втілення європейської культури, до того їхнього ототожнення, яке затвердилося у творчості Байрона, Ж. де Сталь, Стендаля, Тіка тощо. Сучасна дійсність  несподівано зробила актуальними думки та висновки про людину та світ у творах американського та німецького автора, хоча історії, про яки йдеться унікальні та неповторні.Порівняльний аналіз «Дейзі Міллер» та «Смерть у Венеції» розкриває збіги глибинної рефлексії письменників над суттю людини у її взаємодії із зовнішнім світом. Римська лихоманка, як і чума у Венеції  постають метафорами руйнівної епідемії святенництва й нетерпимості до іншого, що веде до загибелі кохання, культури й особистості. Обидва літературних творів втілюють романтичний конфлікт між дійсністю та великою нереалізованою потенцією людини у його прагненні до особистої свободи й творчості. Попри трагічне завершення історій їхніх героїв це – гімнічні твори, які написані на славу Людини й через любов до неї.

Посилання

Байрон Дж. Г. Ода Венеции [Электронный ресурс] / Джордж Гордон Байрон; Пер. c англ. Т. Л. Щепкиной-Куперник. Режим доступа: Az.lib.ru/b/bajron_d_g/text_0620oldorfo.

Байрон Дж. Г. Паломничество Чайльд-Гарольда / Джордж Гордон Байрон; Пер. с англ. В. Левика // Байрон Дж. Г. Соб. соч : в 4 т. – М. : Правда, 1981. – Т. 2. – С. 238.

Волощук Є. Чарівна флейта модерну. Духовно-естетичні тенденції німецькомовної модерністської літератури ХХ ст. у ліриці Р. М. Рільке, прозі Т. Манна, драматургії М. Фріша [Текст] / Є. Волощук. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 328 с.

Коренева М. М. Генри Джеймс [Текст] / М. М. Коренева, Т. Л. Морозова [и др.] // История литературы США. М. :ИМЛИ РАН, 2009. – Т. V. – С. 96–98.

Любарский Л. Томас Манн и евреи [Текст] / Лазарь Любарский // Мы здесь. – 2014. – № 435. – 5 февраля.

Манн Т. Смерть в Венеции [Текст] / Томас Манн; Пер. с нем. // Манн Т. Соб. соч.: в 10 т. – М. : Художественная литература, 1960. – Т. 7: Рассказы. С. 448 522.

Манн Т. Письмо Карлу Марии Веберу / Томас Манн; Пер. с нем. // Манн Т. Письма. – М. : Наука, 1975. – С. 26.

Рескин Дж. Камни Венеции [Текст] / Джон Рескин; Пер. с англ. А. В. Глебовской, Л. Н. Житковой– СПб. : Азбука-классика, 2009. – 352 с.

Селитрина Т. Л. Проблематика и поэтика романов Г. Джеймса 1890 х гг. : Учеб. пособие / Т. Л. Селитрина. – Уфа : БГПИ, 1991. 153 с.

Соболева О. В. Венецианский текст в современной русской и литературе (1996 2009): Дисс. на соиск. науч. степени канд. филол. наук / О В. Соболева. – Пермь, 2011. – 210 с.

Твен М. Американская монархия [Текст] / Марк Твен; Пер. с англ. М. Беккер // Твен М. Собр. соч.: в 8 т. – М. : Правда, 1980. – Т. 8. – С. 314 315.

Твен М. Мы – англосаксы [Текст] / Марк Твен; Пер. с англ. А. Старцева // Твен М. Собр. соч.: в 8 т. – М. : Правда, 1980. Т. 8. С. 288 289.

Толмачев В. Творчество братьев Манн и немецкая литература начала ХХ века [Текст] / В. Толмачев // Зарубежная литература конца ХІХ – начала ХХ века / Под ред. В. М. Толмачева. – М. : ACADEMIA, 2003. – С. 408 422.

James H. Daisy Miller [Текст] / Henry James. – Penguin Books, 1995. – 191 р.

James H. The Wings of Dove [Электронный ресурс] / Henry James. Режим доступа: www.online-literature.com/henry_james/wings_dove/o/

Як цитувати
Potnitseva, T. N. (1). Генрі Джеймс. «Дейзі Міллер»: американський варіант «Смерті в Венеції». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 20(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/163