Жіночий детектив: теоретичні та історико-літературні проблеми вивчення

  • A. K. Tytiuk Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: жіноча проза, жанр, детектив, жіночий детектив, гендер

Анотація

Стаття присвячена визначенню місця жіночого детективу в сучасному літературному процесі. Розкрито особливості розвитку жіночої прози та її типологію у контексті світової літератури.

Посилання

Жена, которая умела летать (сборник прозы русских и финских писательниц). – Петрозаводск : ИНКА, 1993. – 427 с.

Менцель Б. Что такое популярная литература? Западные концепции высокого и низкого в советском и постсоветском контексте / Б. Менцель // Новое литературное обозрение. – 1999. – № 40. – С. 391–407.

Разин В. М. В лабиринтах детектива : очерки истории совет. и рос. детектив. лит. ХХ в. / В. М. Разин. – Саратов, 2000. – 621 с.

Рюткэнен М. Гендер и литература: проблема «женского письма» и «женского чтения» / М. Рюткэнен // Филол. науки. – 2000. – № 3. – С. 5–17.

Улюра Г. Теоретико-методологічні засади ґендерних студій з літературознавства // Ґендерні студії в літературознавстві: [навч. посібник] / Г. Улюра ; за ред. В. Л. Погребної. – Запоріжжя : Запор. нац. ун-т, 2008. – С. 6–20.

Bergmann H. Between Obedience and Freedom, Woman’s Role in the Mid-Nineteenth Century Industrial Novel. University of Goteborg / H. Bergmann. – 1979. – 169 p.

Hawthorn J. Studying the Novel / J. Hawthorn. – Oxford University Press Inc., New York, 2001. – 184 p.

Rowland S. From Agatha Christie to Ruth Rendell / S. Rowland. – Palgrave Macmillan, 2001. – 236 p.

Як цитувати
Tytiuk, A. K. (1). Жіночий детектив: теоретичні та історико-літературні проблеми вивчення. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/16