«Іфігенія в Тавриді» Ґете: гармонія змісту та форми

  • Natalya Gura Запорізький національний технічний університет
Ключові слова: Ґете, античність, міф, образ, драма, інтрига, гуманістичний ідеал

Анотація

У статті досліджується ґетевська інтерпретація міфу про Іфігенію та форма її реалізація у творі.  Античність у драмі дозволяє Ґете "змоделювати" ідеальний сюжет, що виражає програму Просвітництва. В образі Іфігенії поет втілює свій ідеал: шляхетна простота й спокійна велич героїні помножені на новий дар красномовство, здатні очистити від моральної мерзенності рід Тантала й змінити криваві традиції Тавриди. Дотримуючись основних принципів  давньогрецької трагедії, Ґете зміщує акценти із зовнішньої інтриги: викрадення культового зображення Діани, на сповнену психологічного напруження лінію зцілення брата сестрою.

Посилання

Аникст А. А. Творческий путь Гете / А. А. Анкист. – М.: Худож. лит., 1986. – 544 с.

Ґете Й.В. Іфігенія в Тавриді: драма на 5 дій / Й.В. Ґете; [пер П. Карманський, увод та пояснення Я. Ярема]. – Краків; Львів: Укр. вид-во, 1946. – 96 с.

Ерохин А. В. Драматургия веймарской классики 1786-1805 гг.: дис. ... д-ра филол. наук: 10.01.05 / А. В. Ерохин. – М., 1999. – 345 с.

Конради К. О. Гёте: Жизнь и творчество: в 2 т. / К. О. Конради; [пер. с нем. / предисл. и общ.ред. А. Гугнина]. – М.: Радуга, 1987. – Т. 1. – 1987. – 592 с.

Тураев С. В. О немецком классицизме // Проблемы просвещения в мировой литературе / С. В. Тураев. – М. : Наука, 1970. – С. 84 – 92.

Шарыпина Т. А. Восприятие античности в литературном сознании Германии ХХ века (Троянский цикл мифов): дис. … док.филол. наук: 10. 01. 05 / Т. А. Шарыпина. – Нижний Новгород: ННГУ, 1998. – 512 с. [169, с. 447].

Шарыпина Т. А. Проблемы мифологизации в зарубежной литературе XIX – XX вв.: Материалы спецкурса / Т. А. Шарыпина. – Нижний Новгород: Издательство Нижегородского университета, 1995. – 114 с.

Шиллер Ф. Собр. соч. в 8 т. / Ф. Шиллер. – М. – Л.: Гослитиздат, 1950. – Т. 2. – 1950. – 757 с.[175, с. 167 ].

Dahnke H.-D. Im Schnittpunkt von Menschheitsutopie und Realitätserfahrung: „Iphigenie auf Tauris“ / H.-D. Dahnke // Johann Wolfgang von Goethe: Edition, Texte und Kritik. – München, 1982. – 110 – 129 S.

Stühler F. Johann Wolfgang von Goethe Iphigenie auf Tauris / F. Stühler. – Hollfeld : J.Beyer Verlag, 1997. – 128 S.

Як цитувати
Gura, N. (1). «Іфігенія в Тавриді» Ґете: гармонія змісту та форми. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 20(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/155