Поетика оповіді в романі Т. Смоллета «Родрік Рендом»

  • I. V. Ruskykh Національна металургійна академія України
Ключові слова: автобіографізм, мемуари, візуальність, точка зору, портрети, соціальні картини

Анотація

У статті розглядаються особливості оповідної стратегії в романі Т. Дж. Смоллета «Пригоди Родріка Рендома». У тексті, що слідує моделі біографічного життєпису, домінує наратив від першої особи. Автор і герой, які розділені дистанцією у часі, відрізняються один від одного досвідом, світоглядом, ступенем зрілості, представляють одного й того самого персонажа. Приміряючи на себе ролі молодого, імпульсивного шукача пригод і зрілого автора мемуарів, що рефлектує, Родрік Рендом «проживає» подвійний життєвий досвід. Чим старше він стає, тим краще описує індивідуальності, предмети, передає мову інших персонажів, заміщаючи власні судження описами типів, які спостерігає.

Посилання

Падучева Е. В. В. Виноградов и наука о языке художественной прозы / Е. В. Падучева // Известия РАН. Серия литературы и языка. Т.54. – №3. – 1995. – С.39 – 48.

Смоллет Т. Приключения Родрика Рэндома / Т. Смоллет; перевод А. В. Кривцовой. – М. :Худож. лит., 1949. – 552 с.

Тесля А. А. Документальная проза: проблема и история жанров / А. А. Тесля. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.rummuseum.ru/pdf/teslia_nonfiction.pdf

Успенский Б. А. Поэтика композиции / Б. А. Успенский. – Спб. : Азбука, 2000. – 352 с.

Шейнкер В. Н. Роман Тобайаса Смоллета «Приключения Родрика Рэндома» / В. Н. Шейнкер // Ученые записки Мурманского государственного педагогического института; под ред. З. А. Виткова. Том 1. – Мурманск : Изд-ниеМурм. гос. пед. ин-та, 1957. – С. 23–62.

Baker E. A. The History of the English Novel, Intellectual Realism: From Richardson to Sterne / E. A. Baker. – Lnd., N.Y. : H. F. & G. Witherby Ltd., Barnes and Noble, 1937. – 298 p.

Beasley J. C. Novels of the 1740s / J. C. Beasley. – Athens: The University of Georgia Press, 1982. – 238 p.

Beasley J. C. Smollett’s Art: The Novel as ‘Picture’ / J. C. Beasley // The First English Novelists: Essays in Understanding; edited by J. M. Armistead. – The University of Tennessee Press, 1985. – P. 143-158.

Beasley J. C. Tobias Smollett: Novelist / J. C. Beasley. – Athens, Lnd. : The University of Georgia Press, 1998. – 259 p.

Boege F. W. Smollett’s Reputation as a Novelist / F. W. Boege. – Princeton, N. Y. : Princeton University Press, 1947. – 175 p.

Bouce P.-G. The Novels of Tobias Smollett / P.-G. Bouce; translated by A. White. – Lnd, N. Y.: Longman, 1976. – 406 p.

Goldberg M. A. Smollett and the Scottish School. Studies in eighteenth-century thought / M. A. Goldberg. – Albuquerque : University of New Mexico Press, 1959. – 191 p.

Noirard St. Circle, pyramid and mirror. ‘Roderick Random’ and the question of form / St. Noirard // Cercles, Occasional Papers Series. – 2010 – [Електрон. ресурс]. – Режим доступа: http://www.cercles.com/occasional/ops2010/noirard8.pdf

Preston Th. R. Not in Timon’s Manner. Feeling, Misanthropy, and Satire in Eighteenth-Century England / Th. R. Preston // Studies in Humanities. Literature. # 9. – Alabama: The University of Alabama Press, 1975. – P. 69-120.

Probyn Cl. T. English Fiction of the Eighteenth Century 1700-1789 / Cl. T. Probyn. – Lnd., N. Y. : Longman, 1987. – 244 p.

Schneider R. Possessed: Embodiment, Circulation, and Subjectivity in ‘Robinson Crusoe’, ‘Roderick Random’, and ‘Rob Roy’ / R. Schneider // https://ir.library.oregonstate.edu/xmlui/bitstream/handle/1957/39973/SchneiderRebeccaL2013.pdf?sequence=1

Skinner J. Constructions of Smollett: a study of genre and gender / J. Skinner. – Newark, Lnd. : University of Delaware Press, 1996. – 267 p.

Smollett T. G. The Adventures of Roderick Random / T. G. Smollett // The Works of Tobias Smollett / [edited by D. Herbert]. – Lnd. & Edinburg, 1878. – P. 41-196.

Як цитувати
Ruskykh, I. V. (1). Поетика оповіді в романі Т. Смоллета «Родрік Рендом». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 20(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/154