Інтерпретація мотиву паломництва в поемі В. Ленґленда «Видіння про Петра Орача»

  • K. A. Velcheva Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Ключові слова: мотив паломництва, спасіння душі, homo viator, «Видіння про Петра Орача»

Анотація

У статті досліджується інтерпретація мотиву паломництва в поемі В. Ленґленда «Видіння про Петра Орача» (XIV ст.), яка є мало вивченою в українській науці. Авторка статті аналізує феномен поклоніння святим місцям в культурно-історичному контексті, а також розглядає символічне сприйняття паломництва, яке відбилося в середньовічній концепції homo viator. Ця концепція, що лежить в основі поеми Ленґленда, нерозривно пов'язана з проблемою спасіння душі, яка підіймається автором.

Посилання

Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. – М. : Худож. лит., 1975. – С. 234 – 407. – Режим доступа: http://philologos.narod.ru/bakhtin/hronotop/hronotop10.html

История английской литературы : в 2 т. / [под ред. проф. М. П. Алексеева и др.]. – М. – Л. : Издат. Акад. Наук СССР, 1943. – Т. 1. Вып. 1. – 397 с. – Режим доступа: http://lib.ru/%3E%3C/CULTURE/LITSTUDY/history_of_english_litereture1_1.txt

Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / Жак Ле Гофф. [пер. с фр. под общ. ред. В. А. Бабинцева; Послесл. А. Я. Гуревича]. – Екатеринбург : У-Фактория, 2005. – 560 с. (Серия «Великие цивилизации»).

Ленгленд У. Видение Уильяма о Петре Пахаре / У. Ленгленд. [пер. Д. М. Петрушевского] – Л. : Издат. Акад. Наук СССР, 1941. – 276 с.

Словарь средневековой культуры / [под ред. А. Я. Гуревича]. – М. : «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. – 632 с. (Серия «Summa culturologiae»).

Як цитувати
Velcheva, K. A. (1). Інтерпретація мотиву паломництва в поемі В. Ленґленда «Видіння про Петра Орача». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 20(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/149