Дискурсивні домінанти прийому mise en abyme у жанрі сучасної англомовної метапрози (на прикладі творів П. Акройда, А. Байят, В. Гесса)

  • S. O. Sushko ПВНЗ “Краматорський економіко-гуманітарний інститут”
Ключові слова: mise en abyme, мета проза, постмодерністський, рефлексія, наратив, редуплікація, паралелізм, віддзеркалення, рецепція, інтертекст, дискурс

Анотація

У статті розглядається прийом / конструкція mise en abyme як суттєвий чинник композиції, але більше як адекватний засіб, що віддзеркалює провідні думки, концепти, ідеї твору. В розглянутих творах з жанру метапрози письменницька, персонажна та читацька рефлексії маніфестують себе саме у фокусі даного прийому. Ключовими для конструкції  є принципи аналогії, рекурсивності та принцип en abyme, принцип заглиблення, невичерпності. Даний прийом є ключовим для симбіозу класичної англійської літератури з постмодерністським дискурсом у романі П. Акройда “English Music”.

Посилання

Ackroyd P. English Music / P. Ackroyd. – L.: Penguin Books, 1992. – 400 p.

Byatt A. S. Possession: A Romance / A. Byatt. https://nikunjrandar.files.wordpress.com/2012/04/1990-a-s-byatt-possession.pdf

Dallenbach L. The mirror in the text / [transl. by J. Whiteley]. – Електронний ресурс. Режим доступу. http://www.amazon.com/The-Mirror-Text-Lucien-Dallenbach/dp/0226134911

Джумайло О. А. Феномен постмодернистской исповедальности в фильме Майкла Уинтерботтома «Тристрам Шенди: история петушка и бычка» (2005) / О Джумайло. – Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.intelros.ru/pdf/isl_kult/2012_02/22.pdf

Муравьева Л. Е. Mise en abime: нарративная дистанція / Л. Е. Муравьева. – Електронний ресурс. Режим доступу. http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/19931778_2013_-_4-2_unicode/83.pdf

Петрусь О. Художнє втілення ідей Хорхе Луїса Борхеса в творчості Пітера Акройда / О. Петрусь. – Електронний ресурс. Режим доступу. http://lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/Visnyk/visnyk/Visnyk_18/articles/29Petrus.pdf

Cушко С. О. Нова генераціяґ романних жанрів у сучасній англійські літературі / Сушко С.О. // Проблеми освіти: науковий зб. / Іінститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2013. – Вип. 75. – 246 c.

Cушко С. О. Філологічний вимір роману В. Гесса “The Tunnel”: чинники впливу, лексична неосяжність, дискурсивна палітра. / Сушко С. О. // Світова література на перехресті культур і цивілізацій. Збірник наукових праць. – Сімферополь, 2013. – Вип. 7. – Ч. I . – 308 c.

Як цитувати
Sushko, S. O. (1). Дискурсивні домінанти прийому mise en abyme у жанрі сучасної англомовної метапрози (на прикладі творів П. Акройда, А. Байят, В. Гесса). Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/142