Роман Мері Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» в контексті постмодерністської гри Пітера Акройда

  • T. V. Pryshchepa Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: П. Акройд, постмодерністська гра, інтерпретація роману, міф, міфопоетичні паралелі, дзеркальне пере моделювання, роман-першоджерело

Анотація

Предметом дослідження є явище постмодерністської гри у романі сучасного англійського письменника Пітера Акройда «Журнал Віктора Франкенштейна». Розглядаються нові акценти сучасної інтерпретації роману М. Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей». Досліджується своєрідність втілення елементів літературної гри з традиційними образами, сюжетами і мотивами. Акцентовано увагу на тому, що роман Акройда несе в собі відбитки філософської складової пост постмодернізму й втілює іронічне переосмислення ідеї про всемогутність людського розуму, який пізнає закони природи, щоб стати її володарем. Охарактеризовано небезпеку, яку становить втручання людини в закони природи, і нові акценти авторського роздуму на цю ж  тему. Розкрито специфіку авторської гри у приховуванні та розпізнаванні набутків роману-першоджерела. Відзначається, що П. Акройд навмисне дистанціюється від первісної оповіді через творче її переосмислення та змінює провідні акценти міфу.

Посилання

Волков А. Р. Традиційні сюжети та образи: Монографія / А. Р. Волков. – Чернівці: Місто, 2004. – С. 117-131.

Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного/ Г.-Г. Гадамер. – М.: Искусство, 1991. – 366 с.

Єфименко Т. М. Перевтілення образу романтичного героя вромані М. Шеллі "Франкенштейн" / Т. М. Єфименко // Наукові записки. –2012. –№ 29. –С. 274-277.

Напцок Б.Р.Воплощениемифа о Прометее в романе М. Шелли / Б. Р. Напцок // Вестник Адыгейскогогосударственногоуниверситета. Сер. 2. Филология и искусствоведение. – 2012. – № 4 (107). – С. 97-104.

Нямцу А. Миф. Легенда. Литература: Теоретическиеаспектыфункционирования / А. Нямцу. – Черновцы: Рута, 2007. – С. 346-348.

Нямцу А. Традиція у слов’янських та західноєвропейських літературах: Проблеми теорії / А. Нямцу. – Чернівці: Рута, 2001. – С. 58.

Овидий Метаморфозы/ Овидий. – М.: Художественная литература, 1977. – 430 с.

Ackroyd P. The Casebook of Victor Frankenstein / P. Ackroyd // Fiction. – N.Y. : Random House, 2009. – 368 p.

Shelley M. Frankenstein or The Modern Prometheus / M. Shelley // Fiction. – L. : Penguin Classics, 2005. – 273 p.

Як цитувати
Pryshchepa, T. V. (1). Роман Мері Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей» в контексті постмодерністської гри Пітера Акройда. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/141