Трансформація античного міфу в романі Улицької «Медея і її діти»

  • N. V. Laishen Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: Духовність, міф, простір, час, Медея, релігія, Христос, Л. Улицька, храм, світове дерево, сакральне, профанне

Анотація

Розглядаються особливості трансформації античного міфу в романі Л. Улицької "Медея і її діти". Проза Л. Улицької як цілісна художня система сходить до історичних, філософських, літературних, міфологічних, біблейських витоків. Л. Улицька у своєму романі "Медея і її діти", узявши за основу класичний міф про підступну, жорстоку, злу міфічну Медею, будує свій "новий міф" тим самим створюючи анти-міф, дзеркальне відображення античного міфу. Медея Л. Улицької бездітна, але саме вона виявляється хранителькою роду. Особливу роль у формуванні міфу про Медею грають біблейські алюзії, що дозволяють співвіднести Медею з Христом. Головним місцем з'єднання сакрального і профанного топосов стає будинок Медеї. Він ритуальний будинок і "пуп землі", для Л. Улицької - Храм Господин - релігійний і культурний центр світу.

Посилання

Гаврилова А. С. Колодец как источник новой жизни. К реконструкции элементов славянской мифологии / А. С. Гаврилова // III Международная научно-практическая конференция "Традиционная культура славян в XXI веке". Сборник трудов. - Минск: ЗАО "Белхардгрупп", 2010. - С.12-16

Лейдерман Н. Л.. Современная русская литература: 1950 - 90- е годы: в 2 т. /Н. Л. Лейдерман, М. И. Липовецкий. - Т.2. - М., 2003. - С.530.

Мирча Элиаде. Миф о вечном возвращении. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nz-biblio.narod.ru/html/eliade1/retoir1.htm

Перевалова С. В. Миф и реальность в романе Л. Улицкой «Медея и ее дети» / С. В. Перевалова //Фольклор: традиции и современность.: сб. науч. тр. / под ред. М. Ч. Ларионовой. - Таганрог, 2003. - С. 181 -186.

Прохорова Т. Г. Особенности проявления мифологического сознания в художественной структуре романа Л.Улицкой «Медея и ее дети» / Т. Г. Прохорова // Русский роман XX века: сб. науч. тр. - Саратов, 2001. - С.288- 292.

Ровенская Т. Роман Л.Улицкой "Медея и ее дети" и повесть Л.Петрушевской "Маленькая Грозная": опыт нового женского мифотворчества / Т. Ровенская // Адам и Ева. Альманах гендерной истории. – М., 2001. – №2. – С.137-163.

Тимина С. Ритмы вечности. Роман Л.Улицкой «Медея и ее дети» / С. Тимина // Русская литература XX века в зеркале критики. - СПб., 2003. - С. 537 - 549.

Топоров В. Н. Пространство и текст / В. Н. Топоров // Текст: семантика и структура. – М.: Наука, 1983. – С. 227-284

Улицкая Л. Медея и её дети / Л. Улицкая. - М.: Эксмо, 2002. - 256 с.

Як цитувати
Laishen, N. V. (1). Трансформація античного міфу в романі Улицької «Медея і її діти». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/138