Класична література й реклама

  • O. V. Pronkevych Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Ключові слова: реклама, класична література, візуальна риторика, діалогізм, адаптація

Анотація

У статті розглядається взаємодія класичної літератури і реклами. Відкриває дослідження огляд теоретичних наукових праць, які вивчають різні способи залучення літературної образності до комерційної комунікації. Значна увага надається використанню реклами як окремого художнього коду, що дає змогу краще зрозуміти добу, в якій відбувається дія творів. Специфічним явищем сучасної культури є product placement (прихована реклама в масовій літературі). Нерідко взаємопроникнення реклами і літератури спричиняє переосмислення онтологічного статусу мистецтва слова і до появи нових творінь, що поєднують здобутки літератури, кінематографу, анімації та музики. Автор статті доводить, що рекламні продукти, в яких використано образність класичної літератури, завдяки своїй відомості, є набагато ефективнішими стимулами споживацької поведінки, ніж образність літератури масової. Крім того, класична літературна образність відкриває практично нічим необмежений простір для інтертекстуальної гри із споживачем. Нарешті, класична літературна образність в рекламі є засобом поширення (як у прямий спосіб, так і у опосередкований) певних цінностей.

Посилання

Абашева М. Роман с рекламой: Набоков и другие / М. Абашева // Неприкосновенный запас. – 2008. – № 6. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/nz/2008/6/ab3.html

Полетаева О. Б. Скрытая реклама (product placement) в современной художественной массовой литературе: авторская стратегия или редакторская правка / О. Б. Полетаева // Теория и практика общественного развития. – 2010. – № 3.

Реклама масла "Деревенское". – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=jKSb57L4tTg

Штейнман М. А. Взаемодействие литературы и рекламы / М. Штейнман // ПостНаука. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=c5oQZ5AZObI

AT&T Blackberry Torch Commercial Spoof. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=IigLDCeWMCk

Escríbano Hernández A. El elemento persuasivo-comercial de lo literario / A. Escríbano Hernández // Zamora, Comunicación Social Ediciones y Comunicaciones. – 2011.

Jiménez Marín G. Macbeth: Cuando la literatura se convierte en publicidаd / G. Jiménez Marín // Comunicación: revista Internacional de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Estudios Culturales. – 2007. – No. 5.

Karimova G. G. Literary criticism and interactive advertising: Bakhtinian perspective on interactivity / G. G. Karimova // Communications: European Journal of Communication Research. – Vol. 36. – N 4. – P. 463-482.

Pop-Up Book - Il était une fois... – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=ZZl8FrujhhM

Scott L. M. Images in Advertising: The Need for a Theory of Visual Rhetoric / L. M. Scott // The Journal of Consumer Research. – Vol. 21. – No. 2 (Sept.). – 1994.

Williams R. Advertising: The Magic System / R. Williams // The Cultural Studies Reader. Second Edition [ed. : S. During]. – L., N. Y.: Routledge, 2004.

Як цитувати
Pronkevych, O. V. (1). Класична література й реклама. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/136