«Искусство рассказа» С. Моэма: «несказанные подразумевания»

E. Yu. Vechkanova

Анотація


Розглядаються есеїстичні роздуми С. Моема про мистецтво оповідання з узагальненням творчого досвіду відомих майстрів жанру: Г. Джеймса, Мопассана, Е. По, Р. Кіплінга, А. Чехова, К. Менсфілд зі спробами співвіднесеності з власними пошуками. Виокремлюється в якості проблематики есе зосередженість на специфіці реалізму, зіткненні понять «правда життя» і «ефект реальності», в основі якого формалістичний підхід, до якого був схильний Моем. Акцентується взаємодія читача і письменника у формуванні реалістичної поетики. Особистості письменників А. Чехова і К. Менсфілд подані в аспекті «персональної історії».

Ключові слова


письменник-реаліст; реалістична уява; правда життя; ефект реальності; формалістичний підхід; правдоподібность; читач; «персональна історія»; оповідь; традиція

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Венедиктова Т. Д. Радикал воображения. Социология писательской биографии / Т. Д. Венедиктова // Вопросы литературы. – 2009. – № 6. – С. 6–16.

Венедиктова Т. Д. Секрет срединного мира. Культурная функция реализма ХІХ века / Т. Д. Венедиктова // Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000–2000. – М.: Высшая школа, 2001. – С. 186–220.

Ливергант А. Я. Сомерсет Моэм / А. Я. Ливергант. – М.: Молодая гвардия, 2012. – 283 с.

Моэм У. С. Искусство рассказа / Уильям Сомерсет Моэм // Собрание сочинений: в 5 т. – Т. 5. – М.: Художественная литература, 1994. – С. 472–508.

Моэм У. С. Оглядываясь на восемьдесят прошлых лет / Уильям Сомерсет Моэм // Собрание сочинений: в 5 т. – Т. 1. – М.: Художественная литература, 1994. – С. 662–666.

Моэм У. С. Подводя итоги / Уильям Сомерсет Моэм // Собрание сочинений: в 5 т. – Т. 5. – М.: Художественная литература, 1994. – С. 263–448.

Репина Л. П. От «истории одной жизни» к «персональной истории» / Л.П. Репина // История через личность. Историческая биография сегодня. – М.: Квадрига, 2010. – С. 55–76.

Скороденко В. Достигнутая гармония / В. Скороденко // Моэм У.С. Собр. соч: В 5 т. – Т. 1. – М.: Художественная литература, 1991. – С. 5–26.

Юм Д. Трактат о человеческой природе: В 2 т. / Давид Юм. – Т. 2. – М.: Канон, 1995. – 416 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.