Жанрово-стилістичні особливості роману «Безбожна юність» Одьона фон Горвата

  • Ya. V. Kovaliova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: модернізм, генералізація образів, біблійська тематика, інтелектуальний роман, морально-етичний роман, кримінальний роман, лейтмотив, поліфонія

Анотація

У статті висвітлюються особливості жанрової концепції роману на сторінках прозового твору «Безбожна юність» австрійського письменника епохи Віденського модерну. Конгломерат ідей щодо обігравання жанрового канону на сторінках роману Одьона фон Горвата розглядається як своєрідний творчий експеримент в європейській літературі початку ХХ сторіччя, в якому зустрічається національне й наднаціональне, традиційне й новаторське. Відчутнім є вплив австрійської мовної чутливості, німецького експресіоністського театру; у руслі модернізму творчо  переосмислюються психологізм персонажів, трансцендентальність буття, неоднозначність світосприйняття.

Посилання

Антологія австрійської прози початку ХХ століття. Післямова Йоханна Зоннляйтнера / Укл.: Вера Фабер. – Київ : Темпора, 2014. – 450 с.

Днепров В. Черты романа ХХ века / В. Днепров. – М.-Л. : Советский писатель, 1965. – 545 с.

Зарубежная литература ХХ века / [под ред. В. М. Толмачева]. – М. : Издательский центр «Академия», 2003. – 640 с.

Horvath Ödön von. Kasimir und Karoline. Volksstück / Ö. von Horvath. Hrsg. K. Kastberger, K. Reinmann. – Stuttgart : Reclam, 2009. – 287 S.

Horvath Ödön von. Jugend ohne Gott / Ödön von Horvath. – Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1983. – 185 S.

Kurzenberger H. Hotvarths Volksstücke. Beschreibung eines poetischen Verfahrens / H. Kurzenberger. – München : Suhrkamp Verlag, 1974. – 324 S.

Zeyringer Klaus, Collner, Helmut. Eine Literaturgeschichte: Österreich seit 1650 / Klaus Zeyringer. – Innsbruck : StudienVerlag, 2012. – 840 S.

Як цитувати
Kovaliova, Y. V. (1). Жанрово-стилістичні особливості роману «Безбожна юність» Одьона фон Горвата. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/128