Мистецтвознавча термінологія Олександра Габрічевського: формування інтермедійних смислів

  • I. V. Dorogan Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: живопис, живописний образ, простір, світло, колір, просторове мистецтво, плоскінне мистецтво, інтермедіальність

Анотація

Розглядаються теоретичні напрацювання мистецтвознавця О. Габрічевського щодо термінів «живопис», а також «живописний образ», «живописне», розроблених для «Словаря художественных терминов» (1923–1926). Осмислюються етапи теоретизування: філософський з обґрунтуванням живопису як просторового виду мистецтва; мистецтвознавчий з тлумаченням живопису як мистецтва плоскінного і накреслю вального, а також «описово-феноменологічний» та сігніфікативний підходи до осягнення понять «живописний образ», «живописне». Їх взаємодія сприймається як перспектива для розвитку інтермедіальності.

Посилання

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди / Л.М. Баткин. – М.: Российский гос. гуманитарный университет, 1995. – 448 с.

Габричевский А.Г. Философия искусства / А.Г. Габричевский // Морфология искусства. – М.: Аграф, 2002. – С. 83–218.

Габричевский А.Г. Живопись / А.Г. Габричевский // Морфология искусства. – М.: Аграф, 2002. – С. 253–259.

Габричевский А.Г. О живописи / А.Г. Габричевский // Морфология искусства. – М.: Аграф, 2002. – С. 262–267.

Габричевский А.Г. Плоскость и пространство / А.Г. Габричевский // Морфология искусства. – М.: Аграф, 2002. – С. 243–252.

Габричевский А.Г. Тезисы о живописном образе / А.Г. Габричевский // Морфология искусства. – М.: Аграф, 2002. – С. 268–273.

Кантор А. Философское обоснование искусства в трудах А.Г. Габричевского / А. Кантор // Габричевский А.Г. Морфология искусства. – М.: Аграф, 2002. – С. 11–13.

Кнабе Г.С. Перевернутая страница / Г.С. Кнабе. – М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 2002. – 60 с.

Погодин Ф. От составителя / Ф. Погодин // Габричевский А.Г. Морфология искусства. – М.: Аграф, 2002. – С. 3–10.

Погодин Ф. Комментарии / Ф. Погодин // Габричевский А.Г. Морфология искусства. – М.: Аграф, 2002. – С. 805–845.

Словарь художественных терминов. Г.А.Х.Н. 1923–1929 гг. – М.: Логос-Альтера, Esse Homo, 2005. – 504 с.

Хайдеггер М. Бытие и время / Мартин Хайдеггер. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.ru/HEIDEGGER/bytie.txt

Чубаров И. История подготовки Словаря художественной терминологии Государственной Академии Художественных Наук (1923–1929 гг.) / И. Чубаров // Словарь художественных терминов. Г.А.Х.Н. 1923–1929 гг. – М.: Логос-Альтера, Esse Homo, 2005. – С. 479–493.

Plank M. Vom Relativen zum Absoluten / Max Plank // Die Naturwissenschaften. – № 13. – Berlin, 1925. – S. 53–59.

Як цитувати
Dorogan, I. V. (1). Мистецтвознавча термінологія Олександра Габрічевського: формування інтермедійних смислів. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/125