«Вашингтонська площа»: «американська історія» Г. Джеймса

  • O. V. Maksiutenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: камерний сімейний роман, вікторіанські сюжети та образи, архетип батька, тема любові та влади, американськість, «нова жінка»

Анотація

Стаття містить спробу полемічного прочитання раннього роману Г. Джеймса «Вашингтонська площа». З перебігом часу його будуть оцінювати як один з кращих текстів письменника усупереч стриманому відношенню автора. Спочатку в історії, розказаній Джеймсом, бачили «пастиш з Джейн Остен», пізніше – варіацію теми про героїню, яка стала жертвою не тільки владного батька, а й корисливого поклонника, котрою раніше зацікавилися Річардсон, Бальзак, Готорн. Проте сучасні дослідники потрактовують «Вашингтонську площу» як роман, де проступає майстерність зрілого Джеймса, який уникає однозначних характерів та концепцій. Не дивлячись на відчутні ремінісценції до вікторіанської прози, Джеймс насичує «Вашингтонську площу» американськими реаліями, показує героїню, яка здіймається над повсякденністю та не приймає буденність уготованої їй долі.

Посилання

Анцыферова О. Творчество Генри Джеймса: проблема литературной саморефлексии : дис. на соискание учен. степени докт. филол. наук : спец. 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья» / О. Анцыферова. – М., 2002. – 400 с.

Джеймс Г. Вашингтонская площадь // Джеймс Г. Европейцы: Сборник малой прозы / Г. Джеймс. – М.: Иностранка, 2013. – С. 181–356.

Нерсесова Е. В. Категория «национального самосознания» как художественная доминанта романов Генри Джеймса: дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья» / Е. В. Нерсесова. – М., 2008. – 172 с.

A Henry James Encyclopedia / [contributor: Robert L. Gale]. – N. Y.: Greenwood Press, 1989. – 796 p.

Hoffman Ch. The Short Novels of Henry James / Ch. Hoffman. - N.Y.: Bookman Associates, 1957. – 146 p.

Huisman M. Trophies or Treasures: The Burden of Choice for Mothers, Wives, and Daughters in “Washington Square”, “The Portrait of a Lady”, and “The Bostonians” / M. Huisman. Electronic Theses and Dissertations. – East Tennessee State University, 2007. – 69 p.

James H. Washington Square / H. James. – Режим доступа: http://www.gutenberg.org/files/2870/2870-h/2870-h.htm

Le Fanu Sh. Introduction / Sh. Le Fanu // James H. Washington Square / H. James. – Oxford: Oxford UP, 1998. – P. vii – xxvii.

Poirier R. Confidence and “Washington Square” / R. Poirier // Poirier R. The Comic Sense of Henry James : A Study of the Early Novels. – N. Y.: Oxford University Press, 1960. – Р. 145–182.

Tanner N. Henry James : The Writer and His Work / Tony Tanner. – Amherst: University of Massachusetts Press, 1985. – 144 p.

Woolf J. Henry James: the Major Novels / J. Woolf. – Cambridge: Cambridge UP, 1991. – 165 p.

Як цитувати
Maksiutenko, O. V. (1). «Вашингтонська площа»: «американська історія» Г. Джеймса. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/121