Літературно-теоретичні традиції польського репортажу

  • O. S. Sheremet Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України, м. Київ
Ключові слова: репортаж, література факту, наратор, фікція, документ, польська література ХХ ст.

Анотація

Стаття присвячена теоретичним аспектам жанру репортажу у польській літературі від моменту його зародження у 20-ті рр. ХХ ст., що пов’язано із тяжінням літератури до безстороннього й правдивого опису подій на противагу вигадці й прагненням журналістики розширити свої межі й вийти поза усталені канони зображення дійсності. Аналізуються умови розвитку репортажистики у повоєнний період і особливі ознаки жанру, притаманні польській традиції. Виокремлено основні теоретичні аспекти жанру, серед яких фігура наратора й співвідношення правди й фікції.

Посилання

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика / Р. Барт. – М. : Изд. группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 616 с.

Domosławski A. Kapuściński non-fiction. – Warszawa : Świat Książki, 2010. – 605 str.

Kwiatkowski J. Dwudziestowiecze międzywojenne. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. – 596 str.

Niedzielski Cz. O teoretycznoliterackich tradycjach prozy dokumentarnej (podróżpowieść-reportaż). – Toruń : Państwowe wydawnictwo naukowe, 1966. – 209 str.

Reportaż. Wybór tekstów z teorii gatunku // red. Kazimierz Wolny. – Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły pedagogicznej, 1992. – 162 str.

Ziątek Z. Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej. – Warszawa : Wydawnictwo IBL, 1999. – 223 str.

Як цитувати
Sheremet, O. S. (1). Літературно-теоретичні традиції польського репортажу. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 17(1). вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/12