«Італійські» трагедії О. Уайльда: жанрово-стильова своєрідність

  • O. R. Posudievska Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: «італійська» трагедія, жанрові канони, запозичення, ренесансна драма, «трагедія жаху», «декоративне оформлення», гра з літературою та у літературу

Анотація

Розглядаються жанрово-композиційні та стильові особливості «італійських» трагедій О. Уайльда («Герцогиня Падуанська» і «Флорентійська трагедія»). Незважаючи на очевидну схожість жанрово-поетологічних особливостей творів, автор-естет при написанні кожної «італійської» п’єси втілює іншу мету. Якщо «Герцогиня Падуанська» представляє собою певний колаж літературних прийомів, узятих із п’єс на італійську тему к. XVI – п. XVII ст., то у «Флорентійській трагедії» О. Уайльд відходить від пародійної «гри з літературою та у літературу».

Посилання

Голсуорси Дж. Сага о Форсайтах. Собственник [Электронный ресурс] / Дж. Голсуорси // Моя электронная библиотека. – Режим доступа: http://my-lib.net/?id=983493239 – Заголовок с экрана.

Ланглад Ж. де. Оскар Уайльд, или Правда масок / Ж. де Ланглад. – М.: Молодая гвардия, 1999.

Лили Дж. Кампаспа [Электронный ресурс] / Дж. Лили / пер. А. Г. Лукьянова [и др.] // Режим доступа:

http://www.google.com.ua/url?url=http://www.theatre-library.ru/files/l/lyly_john/lyly_john_1.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=v5vLVLb7L8eBU93Wg8AP&ved=0CB8QFjAC&usg=AFQjCNH7LZJdS09IziZVoA6hwwDodRmisA – Заголовок с экрана.

Мэзонъ С. Предисловіе къ русскому изданію / С. Мэзонъ // Уайльдъ О. Флорентинская трагедія / пер. съ рукописи М. Ликіардопуло и А. Курсинскаго. – М.: «Скорпіонъ», 1907. – С. 9-12.

Тернер С. Трагедия мстителя [Электронный ресурс] / С. Тернер / пер. С. Э. Таска // Младшие современники Шекспира / под ред. А. А. Аникста. – М.: «Изд-во Московского университета», 1986. – Режим доступа: http://lib.ru/INOOLD/TERNER/terner_avenger.txt - Последнее изменение: 29.12.2003 – Заголовок с экрана.

Ellmann R. Oscar Wilde / R. Ellmann. – L.: Penguin Books Ltd., 1988. - 632 p.

Holland V. Oscar Wilde / V. Holland. – L.: Thames and Hudson Ltd, 1960. – 144 p.

Massinger Ph. The Duke of Milan: A tragedy, in five acts [Электронный ресурс] / Philip Massinger / ed. by H. McMillan. – L.: Bow-Street, Covent-Garden, 1816. – Режим доступа: http://books.google.com.ua/books?id=HUEUAAAAYAAJ&printsec=frontcover&dq=The+Duke+of+Milan&source=bl&ots=wz4pC2sNj1&sig=wf9xry59CB75A05X-bsXfbMsagw&hl=ru&ei=HcNwTPHpKYHEswbMwMi5Bg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCoQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false - Заголовок с экрана.

O’Connor S. “Oscar and After”. Straight Acting: Popular Gay Drama from Wilde to Rattigan (essay date 1998) [Электронный ресурс] / Sean O’Connor // Twentieth-Century Literary Criticism / Ed. Thomas J. Schoenberg and Lawrence J. Trudeau. - Vol. 175. – Detroit: Gale, 2006. – p. 26-59 - Режим доступа: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=LitRG&u=russia - Заголовок с экрана.

Review of Guido Ferranti. Critic 15.371 (Feb. 7, 1891) [Электронный ресурс] // Drama Criticism / Ed. Scott T. Darga - Vol. 17. – Detroit: Gale, 2002. – p. 73 – Режим доступа: http://go.galegroup.com/ps/start.do?p=LitRG&u=russia - Заголовок с экрана.

Shakespeare W. Merchant of Venice [Электронный ресурс] / William Shakespeare // Merchant of Venice: entire play. – Режим доступа: http://shakespeare.mit.edu/merchant/full.html – Заголовок с экрана.

Shakespeare W. Romeo and Juliet [Электронный ресурс] / William Shakespeare // Romeo and Juliet: entire play. – Режим доступа: http://shakespeare.mit.edu/romeo_juliet/full.html – Заголовок с экрана.

Shakespeare W. Two gentlemen of Verona [Электронный ресурс] / William Shakespeare // Two gentlemen of Verona: entire play. – Режим доступа: http://shakespeare.mit.edu/two_gentlemen/full.html – Заголовок с экрана.

The Collected Works of Oscar Wilde. The Plays, the Poems, the Stories and the Essays including De Profundis. – Wordsworth Editions Ltd, Hertfordshire, 1997. - 1098 р.

Webster J. The Duchess of Malfi [Электронный ресурс] / John Webster // The Project Gutenberg Etext / Ed. Gary R. Young. - Режим доступа: http://www.gutenberg.org/dirs/etext00/malfi10.txt - Публикация на сайте: 03.08.2000 – Заголовок с экрана.

Як цитувати
Posudievska, O. R. (1). «Італійські» трагедії О. Уайльда: жанрово-стильова своєрідність. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/119