Особливості зображення жіночих характерів у російській світській повісті

  • O. A. Liashenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: романтична повість, вище суспільство, виняткова жінка, любовні переживання

Анотація

На початок другого десятиліття ??? в романтизм займає ключове місце в динаміці літературних напрямків в Росії, виявляючи більш-менш повно свою національну своєрідність. Жінка в літературних текстах зазначеного періоду виступає в якості дороговказної зірки, ідеального морального мірила, спокутної жертви. Головна героїня зазвичай зображується у світі почуттів і дві основні події, що сприяють руху жіночого життя - заміжжя і любов - мають свої сюжетні парадигми. У цьому відношенні особливий інтерес мають російські світські романтичні повісті. Обов'язкова любовна інтрига є центром сюжету світської повісті. Головна трагедія героїні світської повісті - неможливість жити і любити відкрито. Заборонене почуття жінка змушена приховувати під маскою благопристойності і в цьому виявляється ії залежність від чоловіка. Характер, оточення, все життя світської жінки показані не в процесі розвитку, а застиглими, в деякій мірі схематичними. Фрагментарність в описі зовнішності пов'язана з небажанням авторів акцентувати увагу на тілесній красі жінки, віддаючи перевагу красі духовній. Героїні світських повістей здатні відстоювати своє щастя, підноситися до протесту і навіть йти на розрив із суспільством, але вони не можуть почуватися в безпеці від світських пересудів, «думки світу», пліток, що отруюють їхнє життя. Особливо це стосується жінок, які відкрито заявляють про свої почуття, їм доводиться долати всілякі перешкоди, щоб відстояти свої права і переконання.

Посилання

Белинский В. Г. Собр. соч: В 3 т. / В.Г. Белинский. – М.: Гослитиздат, 1985 – Т. 3. – С. 617 – 634.

Бестужев-Марлинский A. A. Испытание / А. А. Бестужев-Марлинский // Русская светская повесть первой половины XIX века. – М.: Наука, 1990. – С.15-75.

Бестужев-Марлинский A. A. Фрегат "Надежда" / А. А. Бестужев-Марлинский // Сочинения : в 2-х т. – М. : Правда, 1983. – Т.2. – С.177 – 285.

Ган Е. А. Суд света / Е. А. Ган // Русская светская повесть первой половины XIX века. – М.: Наука, 1990. – С.207 – 271.

Давидович М. С. Женский портрет у русских романтиков первой половины XIX века / М. С. Давидович // Русский романтизм: сб. статей / Ред. А. И. Белецкий. – Л.: Academia, 1929. – 164 с.

Жукова М. С. Барон Рейхман / М. С. Жукова // Вечера на Карповке. – М. : Наука, 1986. – С.40 – 75.

Коровин В. И. Заветные преданья / В. И. Коровин // Русская повесть первой половины XIX века. – М.: Наука, 1989. – 317 с.

Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVII – нач. XIX в.) / Ю. М. Лотман. – СПб.: Искусство – СПБ, 1999. – 412 с.

Одоевский В. Княжна Зизи / В. Одоевский // Отечественные записки. – СПб.: Наука, 1839. – Т.1. – С. 3 – 70.

Одоевский В. Княжна Мими / В. Одоевский // Библиотека для чтения. – М. : Наука, 1834. – Т.7. – С.17 – 72.

Ростопчина Е. Поединок / Е. Ростопчина // Очерки большого света. Сочинение Ясновидящей. – СПб.: Наука, 1839. – С.77 – 205.

Русская романтическая повесть писателей 20-40-х годов Х1Х века / Сост. В. И. Сахаров. – М.: Пресса, 1992, – 272 с.

Савкина И. Провинциалки русской литературы (женская проза 30-40-х годов XIX века) / И. Савкина. – Wilhelmshorst Verlag F. K. Gopfert, 1998. – 223 с.

Соллогуб В. Большой свет / В. Соллогуб // Русская светская повесть первой половины XIX века. – М.: Наука, 1990. – С.345 – 429.

Як цитувати
Liashenko, O. A. (1). Особливості зображення жіночих характерів у російській світській повісті. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/115