«Життя - це сон»: лірична мініатюра Йозефа фон Ейхендорфа “Winterlied” (Nachklange, 1832-1833) у російських та українських перекладах

O. V. Matvienko

Анотація


У статті розглядаються концептуально-художні особливості поезії «Зимова пісня» німецького романтика Йозефа фон Айхендорфа, присутні в ньому образи й лейтмотиви, характерні для творчості поета в цілому: рідний край – чужина, мандри, біблійні ремінісценції. Змістова насиченість, оманлива простота і природна музикальність привертають до цієї поезії увагу різних поколінь російських, радянських, вітчизняних перекладачів.

Ключові слова


поезія; лірика; романтизм; переклад / інтерпретація; образність; поетика; зіставний аналіз

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Белоусова И. К. Проза Эйхендорфа. Вопросы метода и стиля. Автореф. дисс. ... канд. филол. н. – М., 1990. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/proza-eyhendorfa-voprosy-metoda-i-stilya

Бурова Е. Г. Немецкая романтическая лирика в русских переводах второй половины XIX века. Автореф. дисс…. канд. фил. н. – Ижевск, 2009. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/nemetskaya-romanticheskaya-lirika-v-russkih-perevodah-vtoroy-poloviny-xix-veka

Иванова Е. Р. Поэзия и новеллистика Йозефа фон Эйхендорфа: к вопросу об эволюции творчества немецкого романтика. Автореф. дисс….канд. филол. н. – М., 1994. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/poeziya-i-novellistika-yozefa-fon-eyhendorfa-k-voprosu-ob-evolyutsii-tvorchestva-nemetskogo-romantika

Михайлов А. В. Стиль и интонация в немецкой романтической лирике / А. В. Михайлов // Михайлов А.В. Обратный перевод и западноевропейская культура: проблемы взаимосвязей. – М.: Языки русской культуры, 2000. – Режим доступа: http://libatriam.net/read/241094/

Назарова И. Г. Лирика Йозефа Эйхендорфа. Автореф. дисс….канд. филол. н. – СПб, 2000. – Режим доступа: http://cheloveknauka.com/lirika-yozefa-eyhendorfa#ixzz2LdIDkhsr

Черепанов Д. Д. Рецепция творчества романтиков-предшественников в прозе Й. Эйхендорфа: диссертация ... кандидата филологических наук: 10.01.03 / Черепанов Даниил Дмитриевич; [Место защиты: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова]. – М., 2014. – 135 с. – Режим доступа: http://www.dslib.net/literatura-mira/recepcija-tvorchestva-romantikov-predshestvennikov-v-proze-j-jejhendorfa.html

Не стало поэта Бориса Чулкова. – Режим доступа: http://vologda-oblast.ru/novosti/ne_stalo_poeta_borisa_chulkova_

Режим доступа: http://depcult35.ru/chulkov.html

Режим доступа:http://www.2rf.ru/rest/9215

Чекан О. Єднаючи час і простір. Письменник, культуролог, філолог-енциклопедист. Чи не останній із могікан українського неокласицизму – Ігор Качуровський. – Режим доступа: http://tyzhden.ua/Publication/3639


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.Журнал зареєстровано у міжнародних наукових базах даних:


Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.