Сюжетно-змістові паралелі деяких казок В. А. Жуковського та О. С. Пушкіна

  • T. P. Vorova Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: казка, особливості композиції, сюжетно-змістовні паралелі, образ-символ, ініціаційний процес

Анотація

Розглядаються дві казки В. А. Жуковського «Три пояси» і «Казка про царя Берендея» в порівнянні зі «Казкою про царя Салтана» O. С. Пушкіна. Аналізуються сюжетно-змістовні паралелі в зазначених творах з одночасним фокусуванням уваги на деяких психологічних характеристиках персонажів і мотивації їх дій. Досліджуються особливості композиції даних творів; зазначається, що дві казки В. А. Жуковського являють  композиційну єдність казки O. С. Пушкіна; пушкінський твір є базовим з точки зору сюжету і інтерпретації. Узагальнюються результати проаналізованого матеріалу з метою визначення єдиної художньої основи казок.

Посилання

Бессараб М. Я. Жуковский: Книга о великом русском поэте / М. Я. Бессараб. – М.: Современник, 1975. – 316 с.

Веселовский А. Н. В. А. Жуковский. Поэзия чувства и «сердечного воображения» / А. Н. Веселовский. – Электронный ресурс: www. Lib.ru. Классика. Веселовский А. Н.

Жуковский В. А. Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери // В. А. Жуковский. – Сказки русских писателей XVIII-XIX вв. – М.: Престиж бук: Литература, 2010. – 1120 с. – С. 163-174.

Жуковский В. А. Три пояса / В. А. Жуковский. – Режим доступа: www. Lib.ru. Классика. Жуковский В. А.

Купер Дж. Энциклопедия символов. Серия « Символы». Кн. IV / Дж. Купер. – М.: Ассоциация Духовного Единения «Золотой Век», 1995. – 412 с.

Пушкин А. С. Стихотворения. Сказки. Руслан и Людмила: поэма / А. С. Пушкин. Собрание сочинений в трех томах. – М.: Худож. лит-ра, 1985. – Т. 1 – 735 с. – С. 606-629.

Семенко И. М. Жизнь и поэзия Жуковского / И. М. Семенко. – М.: Худож. лит-ра, 1975. – 255 с.

Трехлебов А. В. Кощуны Финиста Ясного Сокола России / А. В. Трехлебов. – Пермь, 2004. – 656 с.

Як цитувати
Vorova, T. P. (1). Сюжетно-змістові паралелі деяких казок В. А. Жуковського та О. С. Пушкіна. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/112