Тема одягу в «Памелі» С. Річардсона: версії дослідників

  • N. V. Kaliberda Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: «мова одягу», костюмна деталь, гендер, фемінність, маскулінність, поняття «domesticity», образ «янгола в домі»

Анотація

Стаття містить огляд думок дослідників про поетологію костюма у романі С. Річардсона «Памела». Тема одягу в тексті привертає увагу дослідників академічної традиції, які оцінюють костюмну деталь як ресурс поглиблення характерів, ускладнення сюжетної будови твору. Феміністська літературна критика звертається до широкого соціокультурного розуміння проблеми. Спираючись на категорії гендера, фемінності, маскулінності, привертає увагу читачів та критиків до нових змістовних аспектів: складнощам існування жінки в патріархатному світі, де влада належить чоловікам, а також до опису моделі поведінки у сім'ї, значущості християнських цінностей, які формують ідеал «ангела у домі». Його появу пов’язують з виникненням в англійській культурі XVIII – XIX ст. концепту “domesticity”.

Посилання

Armstrong N. Desire and Domestic Fiction: A Political History of the Novel / N.Armstrong. - Oxford: Oxford UP, 1987. – P.1-133.

Batchelor J. Dress, Distress and Desire: Clothing and the Female Body in Eighteenth-Century Literature / J. Batchelor. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2005. – P. 1-52.

Doody M. Introduction // Richardson S. Pamela; or Virtue Rewarded / S. Richardson. – L.: Penguin Books, 1985. – P. 7-20.

Gwilliam T. Pamela and the Duplicitous Body of Femininity / T. Gwillian // Representations. - 1991. - № 34. – P. 104-133.

James J. Virtunomics: Class, Virtue and Moral Authority in Pamela, Henrietta, and Evelina / J. James: A Thesis. - University of California, 2011. – P. 1-35.

Kinkead-Weeks M. Samuel Richardson. Dramatic Novelist / M. Kinkead-Weeks. – N.Y.: Cornell University Press, 1973. – P. 1-120.

Lafitte C. Eighteenth Century Eroticism between Sermons and Striptease: Pamela, the Pretty Teacher. – Режим доступа: https://www.inter-disciplinary.net/wp-content/uploads/2011/10/lafitteepaper.pdf.

Mishou Aubry L. C. Clothes Make the (Wo)Man: Eighteenth – Century Materialism and the Creation of the Female Subject. / Aubrey L.C. Mishou // Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities. – 2013. – Vol. V, No. 3.

Oliver K. Samuel Richardson, Dress, and Discourse / K. Oliver. – N.Y.: Palgrave Macmillan, 2008. – P. 1-89.

Richardson S. Pamela; or Virtue Rewarded. – L.: Penguin Books, 1985. – 539 p.

Richetti J. Popular Fiction before Richardson. Narrative Patterns 1700–1739 / J. Richetti. – L.: Clarendon Press, 1992. – 304 p.

Womick S. Fashioning Feminities: Sartorial Literacy in English Domestic Fiction, 1740 – 1853 / S. Womick: PhD Dissertation. - University of North Carolina, 2011. – P. 1-50.

Як цитувати
Kaliberda, N. V. (1). Тема одягу в «Памелі» С. Річардсона: версії дослідників. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/108