Іспанське бароко й англійська метафізична лірика: літературний діалог

  • A. V. Bezrukov Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: бароко, смерть, час, життя, метафізична поезія

Анотація

У статті висвітлено національні особливості іспанської поезії бароко у порівнянні з творами митців англійської «метафізичної школи». Глибокі філософські думки літераторів Золотої доби в Іспанії (Гонгора, Кеведо, Вега, Кальдерон та ін.) знаходили своє вираження на сторінках їхніх творів, образність яких здебільшого спрямована до Бога, звернена до складного духовного стану людини, її покинутості у світі, який постає ірреальним та убогим. Ці ідеї у значній мірі резонують зі світоглядними принципами митців «метафізичної школи».

Посилання

Князева Е. А. Барочный топос "жизнь есть сон" в материалистической поэзии / Е. А. Князева // Восьмые Лафонтеновские чтения : матер. Междунар. науч. симпоз. – СПб. : Изд-во СПб. философ. общ-ва, 2002. – Вып. 26. – С. 69–71. – Серия "Symposium".

Рязанцева Т. Стихія в системі. Європейська метафізична поезія XVII – першої половини XX ст. : мотивно-тематичний комплекс, поетика, стилістика : монографія / Т. Рязанцева. – К. : Ніка-Центр, 2014. – 356 с.

Штейн А. Л. Литература испанского барокко / А. Л. Штейн. – М. : Наука, 1983. – 179 с.

Low А. Metaphysical Poets and Devotional Poets / A. Low / George Herbert and the Seventeenth-Century Religious Poets : Authoritative Texts and Criticism ; [ed. Mario A. Di Cesare]. – NY : W. W. Norton Company, 1978. – P. 221–232. – (A Norton Critical Edition).

Metaphysical Poetry : An Anthology / [ed. P. Negri, T. Crawford]. – Mineola : Dover Publications, 2002. – 224 p. – (Dover Thrift Editions).

Smith J. On Metaphysical Poetry / J. Smith // Shakespearean and Other Essays. – Cambridge : Cambridge University Press, 1974. – Р. 262–278.

Warnke F. J. Marino and the English Metaphysicals / F. J. Warnke // Studies in the Renaissance. – NY, 1955. – Vol. 2. – P. 160–175.

Warnke F. J. Metaphysical Poetry and the European Context / F. J. Warnke // Metaphysical Poetry ; [ed. M. Bradbury, D. Palmer]. – Bloomington, London : Indiana University Press, 1971. – P. 261–276.

Як цитувати
Bezrukov, A. V. (1). Іспанське бароко й англійська метафізична лірика: літературний діалог. Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/107