Карнавальний гротеск як тип художньої образності в романі Ф. Рабле «Гаргантюа та Пантагрюель»

  • O. V. Rodnyi Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: гротеск, світогляд, комічне, сміх, образ, гуманізм, роман

Анотація

У статті розглядається гротеск як тип художньої образності в романі Ф. Рабле «Гаргантюа і Пантагрюель» в контексті ренесансного світовідчуття. Показано, що гротеск різко зміщує «форми самого життя», створюючи особливий гротесковий світ, який не допускає ані буквального розуміння, ані однозначної розшифровки. Гротеску властиве прагнення до цілісного висловлення  кардинальних протиріч буття, що і зумовлює  поєднання в ньому карнавальних протилежностей. Масштаби героїв Рабле невіддільні від гуманістичної віри в людину, вони є вираженням ідеалізації вільного розвитку. Гротеск заснований у Рабле не стільки на перебільшенні, скільки на неймовірному «розростанні природи в урожайний рік».

Посилання

Баткин Л. М. Смех Панурга и философия культуры [Текст] / Л. М. Баткин // Бахтин М. М.: PRO ЕТ CONTRA. – СПб., 2001. – С. 398 – 412.

Бахтин М. М. Рабле и Гоголь. [Текст] / М. М. Бахтин / М. М. Бахтин. Собр. соч. в 7-ми т. - Т. 4(2). - М. : Языки славянских культур, 2010. – С. 509 – 522.

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса [Текст] / М.М.Бахтин. – М.: Худож. лит., 1990. – 543 с.

Борев Ю. Б. Комическое [Текст] / Ю. Б. Борев. – М.: Искусство, 1970. – 239 с.

Дживелегов А. К. Рабле [Текст] / А. К. Дживилегов // Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль. – М.: Худ. литература, 1973. – С.7 – 14.

Пинский Л. Е. О комическом у Рабле [Текст] / Л. Е. Пинский // Вопросы литературы. – 1959. – №5. – С.172 – 195.

Пинский Л. Е. Рабле в новом освещении [Текст] / Л. Е. Пинский // Вопросы литературы. – 1966. – № 6. – С.200 – 206.

Пинский Л. Е. Реализм эпохи Возрождения [Текст] / Л. Е. Пинский. – М.: Государственное издательство художественной литературы, 1961. – 368 с.

Пинский Л. Е. Ренессанс. Барокко. Просвещение [Текст] / Л. Е. Пинский. – М.: РГГУ, 2002. – 832 с.

Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль [Текст] / Ф. Рабле. – М.: ЭКСМО, 2005. – 439 с.

Як цитувати
Rodnyi, O. V. (1). Карнавальний гротеск як тип художньої образності в романі Ф. Рабле «Гаргантюа та Пантагрюель». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/105