Алегорична образність сцени трапези в поемі В. Ленґленда «Видіння про Петра Орача»

  • K. A. Velcheva Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
Ключові слова: У статті розглядається сцена трапези в поемі В. Ленґленда «Видіння про Петра Орача» (XIV ст.), мало вивченій в українській науці. Автор статті аналізує алегоричну образність і мотив застільної бесіди в контексті середньовічної карнавальної культури, конце

Анотація

У статті розглядається сцена трапези в поемі В. Ленґленда «Видіння про Петра Орача» (XIV ст.), мало вивченій в українській науці. Автор статті аналізує алегоричну образність і мотив застільної бесіди в контексті середньовічної карнавальної культури, концепцію якої розробляв М. М. Бахтін. Це дозволяє виявити відмінності ціннісної картини світу Ленґленда від тієї, яку Бахтін вважав характерною для народної культури і для Рабле. Крім того, у статті виділяються елементи станової сатири на чернецтво. Автор також досліджує погляди Ленґленда на проблему спасіння душі і робить висновок про те, що важливішою за вченість поет вважає наївну віру, покаяння і смирення.

Посилання

Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – 2-е изд. – М. : Худож. лит., 1990. – 543 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://www.krotov.info/libr_min/02_b/ah/baht_05.html

Maguire S. The Significance of Haukyn, Activa Vita, in Piers Plowman / Stella Maguire // Style and Symbolism in Piers Plowman: A Modern Critical Antology. [ed. by Robert J. Blanch]. – Knoxville : University of Tennessee Press, 1969. – P. 194 – 208.

William Langland's The Vision of Piers Plowman [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://quod.lib.umich.edu/c/cme/PPlLan/1:14?rgn=div1;view=fulltext

William Langland's The Vision of Piers Plowman [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://quod.lib.umich.edu/c/cme/PPlLan/1:15?rgn=div1;view=fulltext

Як цитувати
Velcheva, K. A. (1). Алегорична образність сцени трапези в поемі В. Ленґленда «Видіння про Петра Орача». Від бароко до постмодернізму: збірник наукових праць, 19. вилучено із https://zarlit.dp.ua/index.php/BP/article/view/103